Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Puntila, Janne

Suunnitelma graafisesta ohjelmointiympäristöstä perusopetukseen käytettävyyden ehdoilla: Koodikoira

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juho-Pekka Mäkipää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Suomalainen koulujärjestelmä on yksi maailman parhaista. Tapahtuva teknologinen kehitys kuitenkin edellyttää myös koulujärjestelmäämme muuttumaan jatkuvasti ajantasaisemmaksi. Ohjelmointi on merkittävä tulevaisuuden ala, johon valmistautuminen tulee aloittaa jo aikaisessa vaiheessa; jokaiselle lapselle tulisikin tarjota perusopetuksessa tasapuoliset mahdollisuudet innostua ohjelmoinnista. Tähän on pyritty tuomalla ohjelmoinnin opetus osaksi opetussuunnitelmaa, mutta tällä hetkellä opetuksen apuna käytettävissä olevat graafiset ohjelmointiympäristöt eivät ole käytettävyydeltään toivotulla tasolla. Käytettävyysongelmia aiheuttavat esimerkiksi ulkomaalaisesta alkuperästä johtuvat käännösvaikeudet. Tämän tutkielman tavoitteena on luoda kattava ja toteutettavissa oleva suunnitelma ensiluokkaisen käytettävyyden omaavasta graafisesta ohjelmointiympäristöstä ohjelmoinnin perusopetukseen.

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu ennen kaikkea käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen käsitteistä. Näitä käsitteitä tarkastellaan erityisesti lasten näkökulmasta. Lisäksi viitekehyksessä käydään läpi graafiset ohjelmointiympäristöt ja pelillistäminen sekä määrällinen tutkimus ja käytettävyystestaus. Tutkielmassa suoritetaan suunnittelututkimus, jossa tutkimusmenetelminä käytetään observointia, kyselytutkimusta sekä käytettävyystestausta. Käytettävyystestauksessa käytetään apuna ääneenajattelutekniikkaa.

Tutkimuksessa suoritetun suunnittelututkimuksen avulla luotiin suunnitelma lapsille suunnatusta graafisesta ohjelmointiympäristöstä kiinnittäen huomiota erityisesti käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Koodikoiraksi nimetyn ohjelman hi-fi prototyypille suoritetussa käytettävyystestauksessa löytyi verrattain useita käytettävyysongelmia, mikä on normaalia testattaessa kehitysvaiheessa olevalla järjestelmällä. Ongelmista kuitenkin vain yksi oli niin katastrofaalinen, ettei järjestelmää voisi julkaista ennen sen korjaamista. Lisäksi tutkielmassa koottiin yhteen laajalti kirjallisuuden ohjeita sekä hyvän käytettävyyden että lapsille suunnatun järjestelmän suunnitteluun; kootut ohjeet myös todistettiin toimiviksi.
Avainsanat:
käyttäjäkokemus, käytettävyys, ohjelmistosuunnittelu, graafinen ohjelmointiympäristö, lapset
© Tritonia 2014-2019