Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Marttila, Lauri

Osingon muutoksen vaikutus osakkeen tuottoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
60
Osingot ovat käytännössä ainoa kassavirta, joita sijoittajat voivat saada myymättä osakkeitaan. Koska osingonmaksu ei ole yritykselle pakollista, on selkeää että tämä kesken sijoituksen saatava kassavirta houkuttelee sijoittajia. Osingonjako on myös yritykselle itselleen tärkeä osa liiketoimintaa, varsinkin jos yritys on aiemmin maksanut osinkoja osakkeenomistajilleen.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan osingonjaossa tapahtuvia muutoksia, niiden vaikutusta osakkeen tuottoon sekä muita useimmiten käytettyjä voitonjakokeinoja. Tutkielmassa esitellään myös osinkoihin liittyviä teorioita, kuten osinkojen informaatioarvoa ja erilaisia osinkoihin perustuvia sijoitusstrategioita. Teoreettinen viitekehys käsittelee osakkeen arvonmääritystä, tehokkaiden markkinoiden hypoteesia ja osingonjakoon liittyviä vaatimuksia.

Tutkielman aineisto koostuu OMXH25-indeksiin kuuluvat yritykset, eli 25 suurinta Helsingin pörssissä noteraattua osakeyhtiötä. Yrityksiä on tutkittu 11 vuoden ajalta vuosina 2003 – 2014. Tuloksissa on havaittu, että osingon pienentämisellä on ollut positiivinen vaikutus ja osingon kasvattamisen osalta tulokset ovat olleet ristiriitaisia
Avainsanat:
voitonjako, osinko, osakkeen tuotto
© Tritonia 2014-2019