Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Tikkamäki, Tuulia

"En ajatellut silloin, kuinka moni tätä oikeasti voisi lukea". Lifestylebloggaajien käsityksiä yksityisyydestä ja sen hallitsemisesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suositut suomalaiset lifestylebloggaajat hallitsevat yksityisyyttään tuottaessaan sisältöä blogiinsa. Blogien suosio on kasvanut Suomessa 2010-luvun aikana merkittävästi, ja blogit ovat nousseet merkittäväksi mediaksi perinteikkäämpien medioiden rinnalle. Blogit ovat osa sosiaalista mediaa, jolla tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa käyttäjät kommunikoinnin lisäksi tuottavat itse myös sisältöä. Bloggaajat ovat vakiinnuttaneet roolinsa mielipidevaikuttajina mediakentässä ja suosituimpien elämää seuraa ja arvostelee viikoittain kymmeniä tuhansia silmäpareja. Kun lukijamäärät nousevat, on yksityisyyden hallitseminen blogin sisällöntuotannossa tullut entistä tärkeämmäksi.

Tämän työn teoreettinen viitekehys jakautuu kahteen pääteemaan: lifestyleblogiin ilmiönä sekä yksityisyyden hallitsemiseen. Tutkimusaineistoni koostuu lifestylebloggaajille sähköisesti lähetetyn kyselytutkimuksen vastauksista. Analyysissä on mukana yhteensä 15 vastausta, ja vastaajat ovat 21‒56-vuotiaita naisia. Tutkimus on pääosin laadullinen, mutta siinä hyödynnetään myös kvantitatiivisen tutkimuksen keinoja. Kerättyä aineistoa analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tutkimukseni tulosten mukaan suosittujen suomalaisten lifestylebloggaajien käsitykset yksityisyydestä ja sen hallitsemisesta poikkeavat toisistaan, mutta erilaisista yksityisyyden säännöistä riippumatta bloggaajien yksityisyyden hallinnassa yhdistävänä tekijänä on vahva käsitys yksityisyyden omistajuudesta. Bloggaajat uskovat olevansa yksityisen tietonsa ainoita omistajia, ja he luottavat paitsi oikeuteensa suojella yksityistä tietoaan myös myöntää pääsy näihin tietoihin. Bloggaajien yksityisyyden säännöt ovat viime vuosina pääosin tiukentuneet ja sisältöä mietitään yhä tarkemmin ennen julkaisua, mikä johtaa sisällön aitouden katoamiseen. Yksityisyyden hallitseminen vaatii suositulta bloggaajalta jatkuvaa tasapainoilua yksityisen ja julkisen rajalla.
Avainsanat:
julkisuus, lifestyleblogi, sosiaalinen media, yksityisyyden hallinta
© Tritonia 2014-2019