Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tuomainen, Tiina

Alkoholimarkkinoinnin lainsäädäntö ja kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhdenvertaisuus Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Gyllenbögel
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Kauppatieteellisen tiedekunnan talousoikeuden yksikön Pro Gradu -tutkielmani käsittelee alkoholimarkkinoinnin lainsäädäntöä Suomessa ja kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhdenvertaisuutta. Aihe on ajankohtainen, sillä alkoholimarkkinoinnin kotimaista lainsäädäntöä on kiristetty viimeksi vuonna 2015 ja alkoholilain kokonaisuudistus on siirtymässä eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta 2017. Tutkielma käsittelee alkoholimarkkinalainsäädäntöä sen historiallisessa viitekehyksessä, sisällyttäen myös uutta lainsäädäntöä, josta ei vielä ole oikeuskäytäntöä.
Pro Gradu -tutkielmani teoria nojaa alkoholilainsäädäntöön, lain esitöihin sekä aiempaan oikeuskäytäntöön. Tutkielmassa keskustellaan myös tulevaisuuden haasteista sekä sosiaalisen median merkityksestä alkoholimarkkinoinnin kehityksessä.
Tutkielmaan on pyritty tuomaan myös käytäntöä sekä markkinoinnin teoriaa.
Kyseessä on monialainen ja monipuolinen tutkielma kieltolain ajasta nykypäivään ja alkoholilainsäädännön suunnittelijoiden sekä alkoholimarkkinoijien haasteista sekä mahdollisuuksista Suomen markkinoilla.
Tutkielmani tarkoitus on antaa lukijalle, oli tämä sitten alkoholimarkkinoinnin ammattilainen tai lehdistä ja sosiaalisesta mediasta lainmuutoskeskustelua seurannut kansalainen, peruskuva Suomessa tapahtuvasta alkoholimarkkinoinnista, jota näemme sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden toimesta, alkoholilainsäädännön haasteista, tavoitteista sekä näiden toteuttamisesta.
Avainsanat:
alkoholilaki, alkoholimarkkinointi, televisio, sosiaalinen media
© Tritonia 2014-2019