Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pasonen, Teppo

KULUTTAJILLE SUUNNATTUJEN PILVITALLENNUSPALVELUIDEN VERTAILU

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
60
Tämän Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena oli vertailla kuluttajille suunnattuja pilvitallennuspalveluita. Vertailuun valittiin kuusi eri pilvitallennuspalvelua, jotka tarjoavat kuluttajille maksutta tallennustilaa, ovat kohtuullisen tunnettuja ja saatavilla Suomessa. Tutkimuksen palveluiksi valikoituivat Dropbox, OneDrive, Google Drive, box, Yandex.Disk ja Mega.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko näissä palveluissa huomattavia eroavaisuuksia niiden tallennustilan, ominaisuuksien ja tietoturvan välillä. Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimuskysymystä: ”Millä perusteilla kuluttajan tulisi valita käyttämänsä pilvitallennuspalvelu” ja ”Voiko pilvitallennuspalveluita luokitella niiden ominaisuuksien ja tietoturvan perusteella”.
Tutkimukset osoittivat, että pilvitallennuspalveluilla on eroavaisuuksia niiden tallennustilan, ominaisuuksien ja tietoturvan välillä. Tutkimuksissa selvisi lisäksi, että toimivin keino pilvitallennuspalveluiden luokitteluun on tietoturva. Kuluttajien tulisikin kiinnittää huomiota palveluiden tarjoamiin tietoturvaratkaisuihin sekä perehtyä niiden käyttöön.
Avainsanat:
Pilvipalvelut, Pilvitallennus, Tietoturva
© Tritonia 2014-2019