Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Kuusisto, Sami

Kustannusoptimoitu suunnittelusääntö matkapuhelinverkon tukiasemayhteyksille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Tutkielma käsittelee matkapuhelinverkko-operaattorin suunnittelusääntöjen mallintamisen kustannusoptimin suunnitteluperiaatteen näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena oli mallintaa uudenlainen kustannuslähtöisempi suunnittelusääntö. Matkapuhelinverkkojen suunnittelua ohjaavat matkapuhelinoperaattorien tarkoin laaditut suunnitteluperiaatteet, jotka määräävät suunnittelun reunaehdot eri tekniikkojen toteuttamisessa. Tutkielmassa keskityttiin pääasiassa taloudelliseen näkökulmaan ja tekniikkaa käsiteltiin ylätasolla.

Työ suoritettiin matkapuhelinverkko-operaattorin olemassa oleviin matkapuhelinverkkotietoihin mallintamalla niiden rinnalle uudet kustannuslähtöiset muuttujat, joiden on tarkoitus antaa perusta uudelle suunnittelusäännölle. Uuden suunnittelusäännön, eli artefaktin muodostamisessa sovellettiin suunnittelutiedettä ja sen DSRM-prosessimallia. Tutkielman havainnollistamiseksi kehitettiin kohdeorganisaation verkkotietoihin perustuvaan taulukkoon realistinen malli matkapuhelinverkkojen yhteyksistä, joihin lisättiin muuttuva kustannuskomponentti. Tutkielmaan valittiin kahteen eri skenaarioon satunnaisia matkapuhelinverkkoyhteyksiä, josta löytyi sopiva määrä eri kulurakenteista muodostuvia yhteyksiä. Skenaarioiden kohteisiin lisättiin kustannusmuuttuja, jonka avulla pystyttiin havainnollistamaan yhtä arvoa muutamalla kustannusmuutoksia verkossa.

Artefakti iteroitiin kerran DSRM-prosessin mukaisesti, koska ensimmäisellä syklillä ei päästy tavoitteeseen. Toisella syklillä artefaktin antamia tavoitteita muutettiin suunnitteluvaiheessa ja muokattiin työkalun muuttuvia kustannuskomponentteja suuntiin, jossa löydettiin optimi arvo sopivien investointien ja kustannusten sovittamiseksi. Tutkielman tulokseksi muodostui uusi suunnittelusääntö matkapuhelinverkko-operaattorin oman verkon investoinneille, sekä oma suunnittelusääntö vuokrajohtoyhteyksille.
Avainsanat:
Optimointi, matkapuhelinverkko, investointi, suunnittelusääntö
© Tritonia 2014-2019