Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Haavisto, Noora

Kehittyvien valtioiden välinen kehitysyhteistyö: Kiinan aiheuttamat ongelmat Afrikassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Kehitysyhteistyö on paljon näkyvillä oleva teema nykypäiväisessä yhteiskunnassamme. Yhteisymmärrykseen ei päästä siitä miten, kenelle ja kuinka paljon kehitysyhteistyövaroja tulisi antaa. Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia, mitä on kehittyvien valtioiden välinen kehitysyhteistyö, peilaamalla sitä niin sanottuun perinteiseen kehitysyhteistyöhön. Ensimmäinen tutkimuskysymys onkin mitä on South-South Cooperation. Tarkoituksena on siis määrittää termi South-South Cooperation, laajan lähdeaineiston kautta. Aiheeseen paneudutaan sekä perinteisen että kehittyvien valtioiden välisen kehitysyhteistyön osalta niiden historian kautta. Siirtomaavallan aika heijastuu yhä nykyäänkin hyvin vahvasti kehitysyhteistyössä. Tutkielmassa käydään myös läpi mitä ongelmia nämä kehitysyhteistyön muodot tuovat mukanaan.

Tutkielmassa paneudutaan tarkemmin Kiinan kehitysyhteistyön aiheuttamiin ongelmiin Afrikassa, ja toinen tutkimuskysymys on mitä ongelmia Kiinan kehitysyhteistyö aiheuttaa Afrikassa. Toimiiko Kiina yhteisen hyvän periaatteen mukaan, vai onko sen toiminta lähinnä vain itsekästä oman edun tavoittelua? Kiinan aiheuttamia ongelmia tarkastellaan taloudellisen, poliittisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen näkökulmien kautta konkreettisten esimerkkien avulla. Taloudellisissa ongelmissa tarkastellaan Kiinan toimien vaikutuksia työelämään ja velkaantumiseen. Poliittisten ongelmien kohdalla keskitytään korruptioon, läpinäkyvyyden puutteeseen, asekauppaan ja roistovaltioiden tukemiseen. Sosiaaliset ongelmat paneutuvat ihmisoikeuksiin ja kulttuurien törmäämiseen. Ympäristöongelmia käydään läpi eri projektien aiheuttamien ympäristöhaittojen tarkastelulla.

Kiinan vaurastuminen kasvattaa maan energiatarpeita, joita ei enää pystytä tyydyttämään pelkästään kotimaisella tuotannolla. Tämä on yksi teema, joka vahvistaa Kiinan kehitysyhteistyötoimet lähinnä itsekkäiksi eikä niinkään Afrikan kehitystä tukeviksi. Vaikka monet Afrikan valtiot pitävät Kiinan kasvavaa läsnäoloa positiivisena, monet myös pelkäävät sen mukana tulevia ongelmia. Kiinan aiheuttamat ongelmat ovat hyvin monipuolisia ja halkovat kaikkia elämän sektoreita. Kiinalla olisi mahdollisuus puuttua moniin Afrikan epäkohtiin, mutta tämä vaikeuttaisi sen pääsyä Afrikan rikkaisiin raaka-aine resursseihin, joista Kiina on hyvin riippuvainen ylläpitääkseen talouskasvuaan. Tästä syystä se myös tukee kehitysyhteistyöllään roistovaltioita, jotka sortavat omia kansalaisiaan.
Avainsanat:
kehitysyhteistyö, Kiina, Afrikka, kehitysyhteistyön ongelmat, kolonisaatio
© Tritonia 2014-2019