Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Pekkarinen, Heli

Translating the Bible for Children. A Comparative Study of an English-language Illustrated Bible for Children and Its Finnish Translation

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nestori Siponkoski
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
64
Raamattu kuuluu kaikkien aikojen merkittävimpiin teoksiin ja on myös maailman käännetyin kirja. Raamattu tarjoaa siten paljon mahdollisuuksia käännöstutkimuksen alalla, varsinkin liittyen Raamatun kääntämiseen lapsille, jota on tutkittu suhteellisen vähän.

Tämä työ käsittelee lapsille suunnatun kuvaraamatun kääntämistä englannista suomeksi. Tutkimusmateriaaliin kuuluu kaksi lasten kuvaraamattua: englanninkielinen The Lion day-by-day Bible ja sen suomenkielinen käännös Päivästä päivään: Koko perheen Raamattu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuvan ja tekstin välistä yhteyttä sekä lähdetekstissä että käännöksessä. Tätä yhteyttä tutkitaan analysoimalla sitä, kuinka vahvoja tai heikkoja yhteyksiä kuvilla ja teksteillä on eri kieliversioissa. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään käännöksessä käytettyjä käännösstrategioita. Näitä tarkastellaan James S. Holmesin säilyttävän ja uudelleen luovan käännösstrategian avulla. Tutkimuksen olettamuksena on, että suomenkielisessä käännöksessä kuvan ja tekstin suhde heikkenee.

Koska tutkimus liittyy Raamatun kääntämiseen lapsille, työssä on esitelty taustatietoa Raamatun kääntämisen historiasta, Raamatun kielen erikoispiirteistä sekä lapsille kääntämisestä. Tutkimuksen teoriaosiossa käsitellään keskeisiä käsitteitä ja aiheita, kuten kuvakirjan kääntämistä lapsille, multimodaalisuutta sekä säilyttävää ja uutta luovaa käännösstrategiaa.

Olettamusten mukaisesti suomenkielisessä käännöksessä kuvan ja tekstin suhde heikkenee. Nämä tulokset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, sillä kääntäjä tekee yksilöllisiä ratkaisuja tilanteesta riippuen. Tutkimusaineiston käytetyin käännösstrategia on säilyttäminen. Tämä selittyy sillä, että kääntäjä on pyrkinyt säilyttämään alkuperäistä tekstiä, jotta alkuperäinen sanoma säilyisi mahdollisimman hyvin.
Avainsanat:
translating for children, Bible, multimodality, retention, re-creation
© Tritonia 2014-2019