Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kankaanpää, Elina

"Bullshit. Fuck what you say!" Swearing in the television series Oz and its Finnish subtitles

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Daniel Rellstab
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
63
Merkittävä osa Suomessa esitettävästä audiovisuaalisesta materiaalista esitetään tekstitettynä. Lähdekielen ollessa jatkuvasti saatavilla ääniraidan muodossa on näennäisen helppoa arvioida tekstityksenä esitettävää käännöstä. Tekstityksen luomisessa ovat kuitenkin rajoitteena niin kielelliset kuin kulttuurisetkin erot lähde- ja kohdemaiden välillä kuin myös tekniset seikat, kuten tilan ja ajan rajoitteet. Lisäksi puhuttu kieli on av-kääntämisessä muutettava kirjoitettuun muotoon, jossa puhutun kielen elementit tiivistämisen vuoksi usein jäävät pois. Näitä elementtejä ovat muun muassa nimeltä puhuttelu, toistot ja huudahdukset.

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdyttiin kirosanojen kääntämiseen DVD-tekstityksessä. Tutkimuskohteeksi valittiin amerikkalainen televisiosarja Oz, joka käsittelee vankien ja vartijoiden elämää kaltereiden takana. Oletuksena tässä tutkielmassa oli se, että kiroilu olisi suurimmaksi osaksi jätetty pois käännöksestä kulttuurisista eroista sekä teknisistä rajoituksista johtuen. Materiaaliksi valikoitui kolme eri tabukategoriaa, jotka pohjautuivat Magnus Ljungin malliin: seksuaaliset aktiviteetit, skatologia sekä äititeema, joista jokaisesta tutkimuskohteeksi valittiin yksi kirosana. Nämä sanat jaettiin edelleen Ljungin määrittelemiin eri funktioihin. Tutkimuksessa sovellettiin Mona Bakerin listaa erilaisista käännösstrategioista niihin tilanteisiin, joissa kohdekielessä ei ole saatavilla lähdekieltä suoraan vastaavaa käännöstä. Bakerin listan ulkopuolelta löytyi säilyttävä käännösstrategia, jonka soveltaminen oli mahdollista vain skatologisen tabukategorian kääntämisessä.

Poisjättäminen osoittautui oletuksen mukaisesti suosituimmaksi käännösstrategiaksi, mutta ei suinkaan kaikilta osin. Kirouksen funktiona toimiva seksuaalisten aktiviteettien tabukategoriaan kuuluva fuck käännettiin useimmiten käyttäen lievempää suomenkielistä toivotusta haista paska, jonka lisäksi huudahduksen funktiossa toimiva skatologinen shit kääntyi luontevasti säilytettävän strategian kautta muotoon paska! Yleisesti ottaen suosituimmat käännösstrategiat tutkimuskohteessa olivat poisjättämisen lisäksi lievemmän vastineen käyttö, kulttuurinen vastine samankaltaisella vahvuudella sekä säilyttäminen.
Avainsanat:
audiovisual translation, subtitling, swearing, translation strategies
© Tritonia 2014-2019