Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Kauraniemi, Elisa

“Näyttääkö vasemmanpuoleinen swatch sinusta ivorylta?” Anglicisms in Finnish Beauty Blogs

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
72
Tämä tutkimus tarkastelee englannin kielen ja erityisesti siitä johdettujen anglismien käyttöä suomalaisissa kauneusblogeissa. Tutkimuksen taustalla ovat havainnot englannin kielen vahvasta vaikutuksesta kauneusblogien kielessä sekä kauneusbloggaajien muodostama tiivis yhteisö, jonka anglismien sävyttämä kieli on muodostunut jargoniksi. Tutkimusmateriaali koostui neljän eri suomalaisen naisen ylläpitämien kauneusblogien postauksista.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut todistaa anglismien yleinen käyttö blogeissa ja selvittää minkälaiset anglismit ovat käytetyimpiä kauneusblogien keskuudessa. Tutkimusmetodina käytettiin taksonomiaa, joka jakaa anglismit kolmeen pääkategoriaan, aktiivisiin anglismeihin, reaktiivisiin anglismeihin ja koodimuutoksiin, sekä edelleen alakategorioihin. Lisäksi tutkimuksessa on haluttu selvittää muuttuuko anglismien määrä, kun verrataan ensimmäisiä ja viimeaikaisia blogipostauksia keskenään. Oletuksena oli, että ensimmäisissä blogipostauksissa anglismien määrä on suurempi, sillä englanninkielisten kauneusblogien kielellinen vaikutus on vahvempi.

Analyysi osoitti vertailun lopputuloksen ristiriitaiseksi, sillä anglismien määrä oli joko pysynyt samana, vähentynyt tai lisääntynyt. Tutkimus osoitti, että yleisimmät anglismit olivat leksikaalisia aktiivisia anglismeja eli yksittäisiä sanoja, toiseksi yleisimpiä olivat reaktiiviset anglismit ja vähiten esiintymiä löytyi koodimuutoksista.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että anglismien käyttö suomalaisissa kauneusblogeissa on vahvaa ja niitä käyttämällä halutaan mm. houkutella kansainvälistä lukijakuntaa, kuulostaa trendikkäältä ja ylläpitää tiivistä kauneusbloggaajien yhteisöä. Kauneusbloggaajien käyttämä kieli voidaan luokitella jargoniksi, sillä se sisältää erikoissanoja, joiden tarkoituksen voi ymmärtää vain kauneusyhteisöön kuuluvat. Lisäksi huomattiin, että bloggaajat suosivat niitä anglismeja joiden kirjoitusasu on kotiutettu. Täten englannin kielen vaikutus on voimakas, mutta suomenkielisetkin lukijat on huomioitu.
Avainsanat:
English language, Anglicisms, beauty blogs, jargon
© Tritonia 2014-2019