Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Hämäläinen, Tuomas

Mitä suomalaiset urheilutoimittajat tekevät Twitterissä?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tanja Sihvonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
121
Twitter on mikroblogipalvelu, jossa urheilu kuuluu suosituimpiin viestinnän aiheisiin. Myös urheilutoimittajat ovat kyseisessä palvelussa sankoin joukoin läsnä. Heidän Twitterin käyttöään ei ole kuitenkaan merkittävissä määrin tutkittu, minkä vuoksi tämä pro gradu -tutkielma paikkaa sitä tutkimusaukkoa. Tarkastelussa on urheilutoimittajien ammatillinen Twitterin käyttö, joksi on käsitetty työstä ja urheiluaiheista viestiminen sekä tiedonhaku.

Urheilutoimittajien ammatillisia Twitter-käyttötapoja tutkitaan analysoimalla kahdeksan suomalaisen urheilutoimittajan Twitter-viestejä ja haastattelemalla heitä. Twitter-viestejä eli twiittejä tutkitaan sekä määrällisesti että diskurssianalyyttisesti jaottelemalla twiittien sisältöjä erilaisiin ammatillisiin luokkiin ja selvittämällä, millaisia twiittejä nämä luokat tyypillisesti sisältävät. Tutkimuksessa esiintyvät urheilutoimittajat muodostavat heterogeenisen, erilaisia joukkotiedotusvälineitä ja yhtä tietotoimistoa edustavan joukon.

Tämän pro gradu -tutkielman perusteella urheilutoimittajat käyttävät Twitteriä enimmäkseen keskusteluun, uutisoivaan viestintään ja tiedonhakuun. Journalismia esitellään linkkien avulla myös suhteellisen usein, ja urheilutoimittajat tuovat melko runsaasti myös näkemyksiään esiin kantaaottavilla twiiteillä. Urheilutoimittajan rooli laajentuu ulottumaan Twitteriin, jossa toimitaan osin samankaltaisilla keinoilla kuin joukkotiedotusvälineissä, mutta sopeudutaan myös alustan ominaispiirteisiin ja luonteeseen.

Twitter on urheilutoimittajille tärkeä ammatillisen viestinnän kanava. Urheilutoimittajat hyötyvät Twitterin käytöstä taustatiedollisesti ja houkuttelemalla palvelun käyttäjiä journalismin pariin, missä auttaa siteiden luominen muihin Twitterin käyttäjiin keskusteluilla, journalismin esittely ja urheilutoimittajan Twitter-sisällöllään osoittama lisäarvo.
Avainsanat:
Twitter, sosiaalinen media, toimittajat, urheilujournalismi, määrällinen tutkimus, haastattelututkimus, diskurssianalyysi
© Tritonia 2014-2019