Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Koskinen, Jari-Matti

Listautumisantien alihinnoittelu ja pitkänaikavälin heikot tuotot Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilla 1997-2008

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Janne Äijö
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, olivatko listautumisannit alihinnoiteltuja Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilla, vuosien 1997-2008 välisenä aikana. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään, onko listautumisanteihin liittyvää toista anomaliaa pitkän aikavälin heikkoa tuottoa löydettävissä molemmilta osakemarkkinoilta kyseisellä aikaperiodilla, alihinnoittelun lisäksi ja osoittamaan anomalioiden esiintyminen pörssilistautumisissa. Tutkielmassa pyrittiin myös löytämään tilastollista merkitsevyyttä markkinoiden välillä, alihinnoittelun ja pitkän aikavälin tuoton osalta.

Teoriaosuudessa käydään läpi listautumisprosessia, syitä yrityksen pörssiin listautumiseen sekä erilaisia yleisimmin käytettyjä malleja yrityksen arvonmääritykseen. Tutkielmassa käydään myös läpi aikaisempien tutkimusten tuloksia, jotka voivat selittä yrityksen alihinnoittelun, sekä pitkän aikavälin heikkoa tuottoa.

Tutkielman aineisto koostui 59 Suomeen ja 60 Ruotsiin listautuneesta yrityksestä. Osakkeiden tuottojen vertailuun käytettiin markkinapainotettuja osakeindeksejä, HEX-portfolioindeksiä, nykyisin OMXHCAP sekä OMX Stockholm 30 indeksiä, alihinnoittelu pyrittiin määrittämään laskemalla listautuvien yritysten antihinnan ja osakeindeksien päivittäisten logaritmisten arvonmuutoksen erotuksena, jolloin saataisiin selville mahdollinen antien alihinnoittelu. Pitkän aikavälin heikkoa tuottoa laskettaessa osakkeille, laskettiin päivittäisten tuottojen ja indeksien erotuksena 3-vuoden aikaperiodilla listautumispäivästä alkaen käyttäen BHARia.

Tutkielmassa havaittiin antien olevan alihinnoiteltuja molemmilla markkinoilla, joskin Suomessa vahvempana kuin Ruotsin osakemarkkinoilla. Pitkän aikavälin heikko tuotto listautuneiden yritysten osakkeille löytyi myös molemmilta markkinoilta, mutta tilastollista merkitsevyyttä ei löydetty, toisin kuin alihinnoittelulle.
Avainsanat:
Listautumisanti, alihinnoittelu, pitkänaikavälin heikko tuotto
© Tritonia 2014-2019