Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Balagic, Aida

Migration und Identität. Analyse des Romans Selam Berlin von Yadé Kara

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christoph Parry
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
68
I det här arbetet analyserar jag romanen Selam Berlin av författaren Yadé Kara. Jag undersöker migrationslitteratur, identitetsforskning, stereotyper, figuranalysen och kulturella skillnader mellan tyska och turkiska kulturen. Jag valde att skriva det här arbetet för att jag ville undersöka hur huvudpersonen i romanen agerar om olika frågor om identiteten och kulturella skillnader. Dessutom har återföreningen av Berlin en stor inverkan på huvudpersonens liv.
Teorin utgår från förklaringar om vad migrationslitteratur, identitetsforskning, kulturella skillnader och stereotyper betyder. Utifrån teorin han man kommit fram att huvudpersonen i romanen lever ett liv som består av många frågor kring själva identiteten, vilka är skillnader mellan tyska och turkiska kulturen och diskriminering pga. hudfärgen. Huvudpersonen själv anser att man inte kan gruppera en person utifrån dess härkomst, kulturen och hudfärgen. Huvudpersonen anser att det handlar mera om ens personlighet och karaktär.
Avainsanat:
Identität, Kultur, Stereotyper, Hybridität, Berliner Mauer
© Tritonia 2014-2019