Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Mäkinen, Pirjo

Kansainvälisen konfliktin pääosapuolten imagot suomalaisissa iltapäivälehdissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
113
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaiset imagot kansainvälisessä konfliktissa vastakkain olevista poliittisista johtajista luodaan suomalaisissa iltapäivälehdissä. Esimerkkinä oli Yhdysvaltoihin 11.9.2001 kohdistunut terrori-isku seurauksineen. Tarkastelun kohteina olivat al-Qaida-järjestön johtaja Osama bin Laden sekä Yhdysvaltain presidentti George W. Bush. Tutkimusaihe valittiin sen takia, että tapahtuma oli maailmanlaajuista huomiota herättävä ja tunteisiin vetoava, millä ajateltiin olevan vaikutusta myös lehtikirjoitusten objektiitisuuteen.

Aineistona oli iltapäivälehtien artikkelit, joissa mainittiin vähintäänkin toinen henkilöistä. Aineisto koottiin iskua seuranneen kuukauden ajalta eli 12.9.-12.10.2001. Lehtiä aikavälillä oli 54 ja aineistoksi sopivia artikkeleita 263. Menetelmänä käytettiin kriittistä diskurssianalyysia. Ote tutkimukseen oli sekä määrällinen että laadullinen. Imagoja määriteltiin attribuuttien, predikatiivien, nimeämisten, predikaattien, henkilöiden omien lausuntojen sekä muiden ihmisten kommenttien perusteella.

Tulokset osoittivat, että imagoissa oli jonkin verran eroja. Bushin imago oli pääosin neutraali presidentti ja bin Ladenin enimmäkseen kielteinen piilotteleva sauditerroristijohtaja. Bush oli enimmäkseen sanallinen toimija ja bin Laden konkreettinen tekijä. Yhteistä oli se, että molemmat olivat omalla tavallaan isänmaallisia mutta myös panettelevia ja sotaisia.
Avainsanat:
konflikti, imago, semiotiikka, kriittinen diskurssianalyysi
© Tritonia 2014-2019