Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Toivonen, Heli

Lapsen hyvä uni. Kaksplus-lehden artikkelin kielen analyysia diskurssianalyysin keinion

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Antero Niemikorpi
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Sivumäärä:
125
Tutkin Kaksplus-lehden artikkelia "Lapsen hyvä uni" kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. Koska aikakauslehti on kaupallinen tuote, sen sisältöön vaikuttavat toimittajan valintojen lisäksi myös kustantajan tavoitteet lehden ja mainostilan myymiseksi. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mihin lukijan tarpeisiin tämä teksti vetoaa sekä tarkastella tekstiin piiloutuvia ideologioita, luonnollistumia ja valtasuhteita. Käytin työssäni myös Hallidayn systeemis-funktionaalista kieliteoriaa, diskurssityyppien vaihteluanalyysia, intertekstuaalisuusanalyysia sekä Maslown tarvehierarkiateoriaa.

Tekstistä löytyi monia eri diskurssityyppejä, koska kullakin oli oma funktionsa. Tunteisiin vetoava sanasto ilmeni kielikuvina ja arkikielisenä, lastenlorumaisena kielenkäyttönä. Sen avulla vedottiin ihmisen rakkauden, turvallisuuden ja läheisyyden tarpeisiin. Kriittisyys ja opettavainen asenne vanhempien toimintaa kohtaan ilmeni implisiittisesti syyllistävinä sanavalintoina. Yksilöllisyyttä korostavan diskurssityypin tehtävä oli oikeuttaa kriittisetkin osuudet tekstissä sallien vanhemmille oman vapauden toimia. Tieteellistä tyyliä ja asiantuntijoita käyttämällä artikkeliin pyrittiin tuomaan vakuuttavuutta. Lähteiden käyttö oli kuitenkin hämärretty. Teksti oli moniäänistä ja vaihtelevaa, mikä on tyypillistä tekstien viihdyttävyydelle ja kaupallisuudelle. Toimittajan tehtävä oli pehmentää sanoma miellyttäväksi lukea ja sitoa erilaiset diskurssit toimivaksi kokonaisuudeksi mukaan lukien artikkelin yhteyteen kuuluvat tuotemainokset.
Avainsanat:
diskurssianalyysi, aikakauslehdet, joukkoviestintä, intertekstuaalisuus, tarpeet
© Tritonia 2014-2019