Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Silvola, Merja

Henkilöstön yleisimpien palkitsemistapojen verotus ja sivukulut

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Henkilöstön palkitseminen auttaa yritystä sitouttamaan työntekijöitä, ja luomaan työhyvinvointia yritykseen. Se tuo kilpailuetua yritykselle, koska työntekijät haluavat tulla töihin yritykseen, jossa henkilöstö otetaan positiivisella tavalla huomioon. Tässä tutkielmassa halutaan tietää, mitä kustannuksia ja toimenpiteitä erilaiset palkitsemistavat merkitsevät yritykselle. Talouden kireinä aikoina myös nämä asiat kannattaa suunnitella huolella yrityksissä, jotta osataan valita yritykselle sopivimmat vaihtoehdot palkitsemiseen ja henkilöstön sitouttamiseen.

Tämä tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkielma. On pyritty etsimään tietoa henkilöstön palkitsemisesta: mitä tapoja yrityksillä on palkita ja kannustaa henkilöstöään. On tutkittu sitä verotuksen ja työnantajan kustannusten näkökulmasta. Tutkielmassa on käytetty Verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen ohjeistuksia, kirjoja, artikkeleita, Keskusverolautakunnan ratkaisuja sekä lakeja liittyen palkitsemiseen, sivukuluihin, eläkkeisiin ja verotukseen. Tutkielmassa on teoriaosuus, jossa käydään läpi verotuksen käsitettä, ennakkopäätöstä ja ennakkoratkaisua, sekä muutoksenhakua koskien henkilöstön palkitsemista.

Palkitsemistapoja on moninaisia. Mitään uutta edullisinta ja parasta palkitsemistapaa, nykyään yleisesti käytössä olevien lisäksi, ei tutkielmassa selvinnyt. Tarkoituksena oli tutustua eri etujen hyviin ja huonoihin puoliin työnantajan näkökulmasta. Tutkielmassa on tutustuttu vain yleisimpiin henkilöstön palkitsemismuotoihin, eli lista ei ole tyhjentävä. Eri palkitsemistavat ovat työnantajalle erilaisia kustannusvaikutuksiltaan, ja niissä on eroja verovähennysoikeuksien ja eri sivukulujen maksamisen suhteen, sekä arvonlisäveron vähennysoikeuden käsittelyssä. Tutkielman yhteenvedossa on otettu esille edellisten mukaan jaoteltuna työnantajille edullisia palkitsemisen muotoja.
Avainsanat:
palkitseminen, verotus, henkilökuntaedut, kustannustehokkuus
© Tritonia 2014-2019