Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Mäkinen, Emmi

Maaseudun kehittämisrahastosta maksettujen yritystukien takaisinperiminen valtiontalouden ja tuensaajan näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kristian Siikavirta
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
104
Tässä pro gradu-tutkimuksessa tarkastellaan Maaseudun kehittämisrahastosta maksettujen yritystukien takaisinperintää julkisten varojen huolellisen käytön ja tuensaajan näkökulmista. Julkisia varoja käytettäessä toiminnalla on tietyt vaatimukset sekä Euroopan unionin että kansallisen lainsäädännön nojalla. Tutkimuskysymyksenä on, miksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta maksettuja yritystukia peritään takaisin? Tutkimuskysymystä tarkastellaan lainsäädännön, oikeuskirjallisuuden, oikeuskäytännön ja muiden oikeuslähteiden sekä ammattikirjallisuuden avulla, oikeusdogmaattisella menetelmällä. Tutkimus sivuaa useampaa oikeudenalaa mutta on hallintooikeudellinen ja erityisesti finanssihallinto-oikeudellinen tutkimus.

Tuen myöntämisellä ja maksamisella on tarkat edellytykset ja maksamista edeltää monta vaihetta, joissa viranomaiset tekevät hallintopäätöksiä. Tuensaajan tai viranomaisen toiminnassa tapahtuva virhe voi johtaa säädösten vastaiseen menettelyyn, jolloin on harkittava, pitääkö maksettu tuki periä takaisin. Aiheettomasti maksetun tuen periminen takaisin tuensaajalta on tärkeää huolellisen julkisten varojen käytön näkökulmasta, mutta tilannetta voidaan joutua tarkastelemaan myös tuensaajan luottamuksensuojan kannalta. Tästä voi aiheutua ristiriitoja hallinnon oikeusperiaatteiden ja lainsäädännön välillä.
Avainsanat:
yritystuki, valtionavustus, julkinen talous, moitteeton varainhoito, luottamuksensuoja
© Tritonia 2014-2019