Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Saanio, Tiina

Institutional Translation for the Public. Localisation in Finnish and English Web News

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
101
Euroopan unioni on yksi suurimmista tekstintuottajista Euroopassa. Monikielisyyspolitiikan vuoksi kaikki 24 EU-kieltä ovat yhdenvertaisia, minkä vuoksi käännöksillä on suuri merkitys eri instituutiossa ja toimielimissä. Yhä useammin käännöksiä tehdään suoraan internetiin. Tämä koskee etenkin laajalle lukijakunnalle suunnattuja tekstejä, kuten uutisia. Verkkotekstien kääntäminen on vielä verrattain uusi tutkimuskohde, mutta joitakin tutkimuksia on aiheesta jo tehty. Verkkoon tehtäviä uutisia sen sijaan ei ole tutkittu juuri lainkaan. Institutionaalisten verkkouutisten kääntämisessä on ominaisuuksia institutionaalisesta kääntämisestä, uutistekstien kirjoittamisesta sekä verkkotekstien kirjoittamisesta.

Tässä pro gradu -tutkielmassa verrattiin, kuinka Euroopan komission verkkouutisia oli lokalisoitu suomen- ja englanninkielisille lukijoille. Uutisartikkeleita oli 11 ja ne valittiin aikaväliltä syys-joulukuu 2012. Artikkeleissa keskityttiin esimerkiksi talouskriisiin sekä yleisiin ajankohtaisiin asioihin. Lokalisointia tutkittiin korvausten (replacement) sekä pragmaattisten muutosten (pragmatic changes) kautta ankkuroitua teoriaa (grounded theory) ja kvantitatiivista menetelmää apuna käyttäen. Tutkielmassa hyödynnettiin Anthony Pymin (2009/2010) listausta lokalisoiduista elementeistä korvauksissa, jotka vaikuttivat osaltaan tyyliin sekä Andrew Chestermanin (1997) listausta pragmaattisista käännöstrategioista muiden tyylillisten ja sisällöllisten muutosten tarkastelussa.

Uutistekstit olivat odotusten mukaisesti selkeitä ja helppolukuisia sekä englanniksi että suomeksi. Tulokset osoittivat, että korvaukset vaikuttivat lähinnä tekstin ulkoasuun sekä osittain myös tyyliin ja muutokset olivat pieniä, esimerkiksi päivämäärää ja aikaa koskevia. Muita tyyliin vaikuttavia muutoksia sekä sisällöllisiä muutoksia löytyi pragmaattisten käännösstrategioiden avulla. Johtopäätöksenä oli, että tekstin sujuvuus eli tyyli oli tärkeämpää kuin tekstin mielenkiintoisuus eli sisältö.
Avainsanat:
institutional translation, news translation, localisation
© Tritonia 2014-2019