Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Laitinen, Marianna

Kansallisgallerioiden identiteetti strategiateksteissä. Strategiatekstien funktionaalinen siirtoanalyysi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista organisaatioidentiteettiä kansallisten taidemuseoiden strategiatekstit rakentavat. Tutkimuksessa keskityttiin viiden eri maan kansallisgalleriaan ja näiden julkisesti saatavissa oleviin strategiateksteihin. Tarkastelussa ovat Suomen, Australian, Skotlannin, Caymansaarten ja Kanadan kansallisgallerioiden kirjalliset strategiset suunnitelmat. Tutkimusmenetelmänä on siirtoanalyysi, jossa teksti jaetaan rakenteellisiin siirtoihin tekstistä nousevien viestinnällisten päämäärien avulla. Tämän lisäksi analyysissa hyödynnetään aikaisempaa tutkimusta organisaatioidentiteetin rakentumisesta ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden strategiatekstien viestinnällisistä tarkoituksista.

Aineistosta erottuu kansallisgallerioille ominainen viestinnällinen tarkoitus, legitimaatio. Aineiston tekstit oikeuttavat museon toiminnan ja strategiatekstin itsensä esimerkiksi lakiin ja kulttuurillisiin tekijöihin viittaavilla perusteluilla. Strategiatekstejä käytetään myös markkinointivälineinä, jolloin kohderyhmään kuuluvat sekä päättäjätahot että museokävijät.

Strategiateksteissä museo-organisaation identiteettiin kuuluvat vahvasti erityislaatuisuus, kansallisuus ja modernius. Strategista suunnittelua varten on otettu mallia yritysmaailmasta, mikä osoittaa halua tehdä museosta menestyvä ja kehittyvä organisaatio. Museot ilmaisevat strategiateksteissään erottuvansa muista ja haluavansa toimia yksilöllisesti. Strategiateksteissä korostuukin museoiden itsenäisyys mutta lisäksi myös yhteistyön merkitys. Tekstien perusteella museoiden organisaatioidentiteetti on vahvasti sekä kansallinen että kansainvälinen. Kansallinen identiteetti korostuu kuitenkin kansainvälisyyden ylitse, mistä jo museoiden nimet ovat yksi osoitus.
Avainsanat:
strategiateksti, kansallisgalleria, siirtoanalyysi, organisaatioidentiteetti
© Tritonia 2014-2019