Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ryynänen, Teemu

Mohanramin G-Scoren ja O´Shaughnessyn Tiny Titansin toimivuus Pohjoismaisilla osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Mohanramin G-Scoren ja O´Shaughnessyn Tiny Titansin toimivuus on osoitettu USA:n osakemarkkinoilla, mutta Pohjoismaisella aineistolla tutkimusta ei ole vielä tehty. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa on tarkoitus soveltaa kyseisiä strategioita Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Islannin osakemarkkinoille. Mohanramin G-Score perustuu pisteytysjärjestelmään eli G-Scoreen, joka on alun perin suunniteltu korkean P/B-luvun osakkeille. Tiny Titans taas pyrkii yhdistämään momentum- ja arvostrategiaa pienen markkina-arvon omaaviin yhtiöihin.

Mohanramin pisteytysjärjestelmää eli G-Scorea tutkitaan alkuperäisen korkean P/B-luvun yrityksien lisäksi myös matalan P/B-luvun yrityksille, että koko aineistolle, jotta saadaan selville voidaanko kasvuosakkeille suunnattua pisteytysjärjestelmää käyttää riippumatta osakkeen P/B-luvusta. Tiny Titans -strategia taas pyrkii seulomaan edullisia micro-cap osakkeita, joilla on kovin momentum. Strategiaa verrataan perinteiseen momentum-tyyliin, jossa sijoitetaan osakkeisiin, joiden mennyt 12 kuukauden tuotto on ollut kovin.

Mohanramin G-Score on toiminut Pohjoismaisilla osakemarkkinoilla lähes päinvastaisesti kuin mitä sen alkuperäisessä tutkimuksessa USA:n vastaavilla markkinoilla. Yllättävimpänä havaintona voidaan mainita sen huomattavasta erottelukyvystä tuottavien ja tuottamattomien osakkeiden välillä koko aineiston eli kaikkien osakkeiden kesken. Osakkeiden tuotto nousee lähes lineaarisesti G-Score pisteiden kanssa tämän aineiston kesken. Tiny Titans pystyy voittamaan sen vertailuindeksin eli momentum-strategian noin yhdellä prosenttiyksiköllä per vuosi 26 vuoden aineistolla, mutta useina vuosina portfolioon valikoituu samoja osakkeita kuin momentum-strategiassa.
Avainsanat:
G-Score, Tiny Titans, P/B-luku, Pohjoismaat
© Tritonia 2014-2019