Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kilpiä, Mikko

Hakukoneiden henkilötietojen käsittely ja vastuu lähdesivujen osalta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella hakukoneiden vastuuta lähdesivujen sisällöstä. Keskeisenä kysymyksenä tutkimuksessa on se, miten hakukoneet on nähtävä henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta. Tutkimuksessa halusin ennen kaikkea tutkia, kuinka Googlea koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu on vaikuttanut hakukoneiden vastuuseen aineistosta ja henkilötietojen käsittelystä lähdesivuilla. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan yritysten tietosuojajohtamista muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Digitaalisen tiedon määrä on lisääntynyt moninkertaisesti. Tietoa pitää pystyä sekä hakemaan että optimoimaan entistä paremmin. Hakukoneet ovat vastanneet näihin tarpeisiin ja ne ovat internetin käytön kannalta elintärkeitä. Hakukoneet ovat liiketoiminnan näkökulmasta varsin poikkeuksellisia. Ne ovat ilmaisia käyttäjälle, jotka hakevat tietoa hakukoneesta. Hakukonepalveluntarjoajan ansaintalogiikka perustuu useimmiten mainostuloihin ja ns. avainsanamainontaan. Epätietoisuutta on ollut siitä, mitä lainsäädäntöä monikansallisiin yhtiöihin sovelletaan sekä, voiko hakukone olla rekisterinpitäjä hakutulosten osalta.

Tuomio on oivallinen osoitus siitä, kuinka Euroopan unionin tuomioistuin katsoi myös EU-lainsäädännön soveltuvan globaaleihin hakukoneisiin, joilla on olennaista toimintaa ansaintalogiikkansa näkökulmasta eri jäsenmaissa. Ratkaisussa katsottiin, että rekisteröidyllä tulee olla tehokas mahdollisuus saada virheelliset, vanhentuneet sekä epätäydelliset tiedot korjattua. Arviointi tapahtuu aina yksittäistapauksittain ja taustalla on aina pohdinta yleisöllä olevasta intressistä saada tiedot sekä tietojen luonteesta. Huono puoli on, että arviointi tapahtuu hakukoneen toimesta ja kyseessä on pohjimmiltaan perusoikeuksien punninnasta.
Avainsanat:
Hakukoneet, henkilötietojen käsittely, tietosuoja, tietosuojajohtaminen
© Tritonia 2014-2019