Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Hartvik, Johanna

Hur definieras begreppet 'nyhet' för barn och för vuxna?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
93
Tutkielmani tavoitteena on terminologisten periaatteiden ja menetelmien avulla selvittää, kuinka käsite 'uutinen' selitetään lapsille ja aikuisille. Tarkoituksenani on kartoittaa mitä uutisen käsitepiirteitä käsitteen määritelmissä on käsitelty ja ottaa selvää, miten eri kohderyhmille suunnatut määritelmät eroavat toisistaan. Materiaalinani on kahdeksan uutista käsittelevää tekstiä, joista neljä on suunnattu lapsille ja neljä aikuisille. Kaikki tekstit ovat ruotsinkielisiä.

Olen tehnyt tutkimusmateriaalini pohjalta satelliittimallit. Satelliittimallien avulla olen saanut määritelmien sisällön visuaaliseen muotoon. Mallit auttavat saamaan kokonaiskuvan määritelmien sisällöstä ja ovat oiva apukeino tekstien sisällön vertailemisessa.

Satelliittimallit osoittavat, että lapsille ja aikuisille suunnatuissa määritelmissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Lapsille suunnatut määritelmät sisältävät neljään erilaiseen käsitepiirteeseen liittyviä piirteitä. Uutiskriteerit, tyypilliset uutisaiheet, uutiskynnys ja eri mediat uutisten välittäjinä ovat piirteitä, jotka esiintyvät vähintään kahdessa lapsille suunnatussa määritelmässä. Nämä samat piirteet käyvät ilmi myös aikuisille suunnatuissa määritelmissä. Lisäksi aikuisille kerrotaan uutisen rakenteesta, uutisen tiestä tapahtumasta uutiseksi, länsimaalaisesta journalismista, uutisen kaupallisuudesta sekä ominaisuuksista, joita uutisen vastaanottajalla ja journalistilla tulisi olla.
Avainsanat:
begreppsanalys, definition, massmedier, nyhet, satellitsystem, terminologi
© Tritonia 2014-2019