Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Peltola, Raimo

Sopimussuhteiden kehittäminen tuotannollisen toiminnan suorituskyvyn turvaamiskeinona Case: Dermoshop Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
132
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään sopimussuhteiden roolia Dermoshop Oy:n alihankintaan perustuvan tuotannollisen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää tilaajan ja toimittajan suhteen syvyyden yhteyttä yhteistoiminnan etuihin (ml. kasvu) ja haittoihin (ml. riskit).

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mikä on kumppanuuden integroitumisasteen merkitys case -yrityksemme mahdolliselle lisäkasvulle. Tässä tutkielmassa asiaa tarkasteltiin muun muassa laajennetun transaktiokustannusteorian ja suhdesopimusteorian näkökulmasta.

Transaktiokustannusteoria määrittelee yrityksen sopimusten hallinnointijärjestelmänä. Suhdesopimusteorian lähtökohtana taas pidetään juuri yhteistyösuhdetta, jolloin sopimus nähdään sitoutumisena käytännön yhteistoimintaan.

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Empiiristä aineistoa tutkimukseen saatiin dokumentteja analysoimalla ja Dermoshopin johdolle osoitetulla kyselyllä.

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta:
- Onnistuneen sopimussuhteen tuloksena on yrityksen strategista päätöksentekoa tukeva sopimus, johon osapuolet ovat sitoutuneet ja jonka avulla molemmilla osapuolilla on halu, mahdollisuus ja kyky saavuttaa yhteinen tavoite, esimerkiksi taloudellinen kasvu. Sopimussuhteen integraation syveneminen parantaa mahdollisuuksia saavuttaa hyödyllinen sopimussuhde.
- Taloudellisten analyysien lisääminen, systematisointi ja syventäminen sekä suorituskyvyn mittaaminen ovat lähitulevaisuuden näkymiä alihankkijan ja tilaajankin menestymismahdollisuuksien ennakoinnin parantamisessa.

Avainsanat:
sopimussuhde, sopimus, alihankinta, kumppanuus, suorituskyky ja kasvu
© Tritonia 2014-2019