Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Talvitie, Toni

Tarkastusvaliokunnan vaikutus tilintarkastuspalkkioon S&P 500 yrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
60
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tarkastusvaliokunnan valikoidut ominaisuudet vaikuttavat tilintarkastuspalkkion muodostumiseen. Tässä tutkielmassa on otettu tarkastusvaliokunnalta kolme eri ominaisuutta mukaan määrittämään tilintarkastuspalkkion muodostumista sekä näiden lisäksi mukana on kolme kontrollimuuttujaa. Tarkoituksena on esittää kokonaisvaltainen selvitys, vaikuttavatko valikoidut tarkastusvaliokunnan ominaisuudet tilintarkastuspalkkioon positiivisesti vai negatiivisesti.

Tutkielmassa käydään läpi tarkastusvaliokunnan ominaisuuksia yksityiskohtaisesti. Lisäksi tilintarkastuspalkkio sekä tilintarkastaja käsitellään omina lukuinaan tutkielmassa. Tämän jälkeen tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastuspalkkion välistä suhdetta käsitellään aikaisempien tutkimuksien pohjalta. Tutkielman lopussa käydään läpi tutkimustulokset sekä vedetään yhteen kaikki tutkielman asiat.

Tutkimuksen aineisto on S&P 500 listan yrityksistä vuosilta 2006–2014. Näiden tietojen pohjalta suoritettiin regressioanalyysi, jonka avulla saatiin tulokset. Hypoteeseista tarkastusvaliokunnan riippumattomuuden ja tilintarkastuspalkkion välistä suhdetta sekä asiantuntemuksen ja tilintarkastuspalkkion välistä suhdetta mitanneet hypoteesit hylättiin. Sen sijaan naisjäsenten ja tilintarkastuspalkkion välille saatiin positiivinen tulos.
Avainsanat:
Tarkastusvaliokunta, tilintarkastuspalkkio, corporate governance
© Tritonia 2014-2019