Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Riikonen, Aleksi

Osakeyhtiön osakkaan osinkojen verotus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Vaattovaara
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Osakeyhtiöiden voitonjako ja voitonjaon verotus on ollut kiinnostuksen kohteena ja keskustelunaiheena viime vuosina kasvavissa määrin mediassa ja kiistakapulana poliittisten puolueiden välillä. Osakeyhtiön voitonjaon verotusta muutettiin vuoden 2014 alusta siten, että yhteisöjen voitosta maksamaa veroa pienennettiin ja verotaakkaa siirrettiin enemmän osingonsaajalle. Vuonna 2015 pääomatuloverokantaa kiristettiin lisää vielä vuoteen 2014 verrattuna. Hallituksen tekemän ratkaisun ajatuksena yhteisöverotuksen pienentämisessä oli luoda suomalaisille yritykselle paremmat lähtökohdat yritystoiminnan harjoittamiseen, sekä tukea työllisyyttä.
Tutkielman tarkoituksena on selvittää osakeyhtiön osakkaan osinkojen verotusta. Miten tämä toimii käytännössä ja miten muutokset vuosina 2014 ja 2015 vaikuttivat osakkaan osinkojen verotukseen. Tutkielmassa keskitytään yrittäjäomistajien sijaan pelkästään osakeyhtiöissä sijoittajaomistajan roolissa toimiviin tahoihin. Eli toisin sanoen heihin, jotka ovat mukana yritystoiminnassa vain rahallisella panoksellaan. Tämä rajaus tehtiin, koska yrittäjäomistajan ja sijoittajaomistajan roolissa toimivan tahon intressit voivat olla jopa ristiriidassa keskenään.
Tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Ensimmäisenä määritellään tutkimusongelma ja rajataan tutkimus. Pääluvuissa avataan teoriaa sekä käsitteitä aiheen taustalla ja eri verosuunnittelumahdollisuuksia, joita osakkaalla mahdollisesti on osinkotulojen suhteen.
Avainsanat:
Osakeyhtiö, osinko, osinkoverotus, sijoittajaomistaja, verosuunnittelu
© Tritonia 2014-2019