Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Talvitie, Petri

Mitä tiedämme tapayrittäjyydestä?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
202
Tämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus syventyy siihen, mitä me tällä hetkellä tiedämme tapayrittäjyydestä. Tapayrittäjyys on käsitteenä hyvin moninainen ja sen olemukseen liittyviä asioita on tutkittu viimeisen vuosikymmenen aika runsaasti. Tapayrittäjyys on hyvin laajalti tunnustettu ilmiö myös meillä Suomessa. Yleisesti voidaan sanoa, että Suomessa melkein joka toinen yrittäjä on itseasiassa tapayrittäjä. Tapayrittäjät jaetaan yleisesti portfolio- ja sarjayrittäjiin. Kirjallisuuskatsauksessa otetaan esiin myös uusi määritelmä, joka kuvailee näiden kahden tapayrittäjyyden sisällä olevan yrittäjätyypin yhdistymisen niin sanotuksi hybridiportfolioyrittäjäksi tai hybridisarjayrittäjäksi.

Kirjallisuuskatsauksen osalta vastauksia on haettu siihen, miten tapayrittäjät ja aloittelevat yrittäjät eroavat toisistaan. Tutkimuksien valossa näiden kahden yrittäjätyypin osalta on olemassa selkeitä eroavaisuuksia niin käyttäytymisen, kuin myös monen toimintamallin osalta. Toinen tärkeä kysymys kirjallisuuskatsauksen laadinnassa oli selvittää, että miten sarja- ja portfolioyrittäjät eroavat toisistaan. Näiden kahden yrittäjätyypin osalta löydettiin myös huomattava määrä eroavaisuuksia, kuten motiivit yrittäjyyden taustalla sekä monia muita selittäviä tekijöitä, joita tässä kirjallisuuskatsauksessa käydään systemaattisesti läpi. Tapayrittäjyyden syntyä on pyritty selittämään monella eri tavalla ja tähän on tutkimuksien myötä saatu lisää ilmiötä selittäviä tekijöitä, kuten mm. roolimallit, riippuvuus ja itsenäisyyden tarve. Tapayrittäjyyden syntymistä selittäviä tekijöitä tarkastellaan tässä kirjallisuuskatsauksessa yrittäjän motiivien kannalta sekä otetaan huomioon myös mahdolliset ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat yritystoiminnan jatkamiseen vaikka edellinen yritys olisi epäonnistunut. Uusien tapayrittäjyyteen kohdistettujen tutkimuksien mukaan, tapayrittäjyys voi olla niin sanottua puhdasta intohimoa yrittäjyyttä ja siihen liittyvää toimintaa kohtaan. Tapayrittäjyys voi myös aiheuttaa huomattavaa riippuvuutta, joka voi pahimmillaan johtaa siihen, että yrittäjä eristää itsensä kaikilta yritystoiminnan ulkopuoliselta elämältä ja elää vain niin sanotusti yrityksilleen ja niiden toiminnalle.
Avainsanat:
tapayrittäjyys, tapayrittäjä, sarjayrittäjä, portfolioyrittäjä, yrittäjyys
© Tritonia 2014-2019