Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Erävala, Nina-Erika

Esittävän taiteilijan suoja; Sävellysteokset ja äänitallenteet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tutkimus selvittää tekijänoikeuslainsäädännön nykytilaa esittävän taiteilijan osalta. Tekijänoikeuslailla suojataan kirjallisia, taiteellisia ja sävellysteoksia, sillä myös pyritään edistämään niiden kehitystä ja saavutusten leviämistä. Tekijänoikeus on nähtävissä yhtenä tärkeänä osana kulttuuripolitiikkaa, koska sillä pyritään suojaamaan luovaa työtä. Tutkimus selventää tekijänoikeuden perusteet, syventyy erityisesti lähioikeuksiin, sekä artistien mahdollisuuksiin pitää kiinni oikeuksistaan.

Tutkielmassa havainnoidaan voimassa olevia tekijänoikeudellisia normeja, elinkeinoelämään liittyviä tosiasioita ja otan kantaa tämän hetken haasteisiin, kuten musiikkiteollisuuden digitalisoitumiseen ja piratismiin.

Elinkeinoelämässä esiintyviä tekijänoikeudellisia tilanteita on runsaasti, joten työssä tarkastellaan vain niitä, joilla on käytännössä esiintyvän taiteilijan kannalta eniten varallisuusoikeudellista sekä moraalista merkitystä. Kansainvälisillä sopimuksilla ja EU-tason säännöksillä on ollut merkittävä vaikutus Suomen kansalliseen tekijänoikeuslain-säädäntöön, joten keskityn yhdentäviin tekijöihin Suomen lainsäädännön osalta ja yhteisten lakien toimivuuteen.

Tutkielmassa käytetystä aineistosta ilmenee, että digitaalisen talouden esiinmarssi mullistaa perinteisen tekijänoikeuden ja sen peruskäsitteet. Tämä tarkoittaa, että tekijänoikeuden peruskäsitteitä joudutaan osaksi määrittelemään uudelleen käynnissä olevan murrosvaiheen seurauksena. Myös kuluttajan aseman voi-mistuminen on ollut nouseva trendi.
Avainsanat:
tekijänoikeus, lähioikeudet, esittävä taiteilija, äänite
© Tritonia 2014-2019