Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Marttila, Janne

Ottelutulosten ja uutisten vaikutus jalkapalloseuran osakkeen hintaan: Tapaustutkimus Manchester United

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sami Vähämaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tässä tutkielmassa tutkitaan, vaikuttavatko Manchester Unitedin ottelutulokset sekä uutiset sen osakkeen hintaan. Tutkielmassa pyritään löytämään uutta tietoa, onko ottelun lopputuloksella, kilpailulla, ottelupaikalla tai odotetulla lopputuloksella vaikutusta tuoton määrään. Sen jälkeen tutkitaan, vaikuttavatko seuran uudet sponsorointi- ja yhteistyösopimukset, pelaaja- ja manage-rihankinnat sekä maajoukkuetauoilla tapahtuneet pelaajaloukkaantumiset epänormaaleihin tuottoihin. Ottelutuloksien ja uutisten vaikutusta seuran osakkeen arvoon testataan niin sanottujen keskivahvoja ehtojen toteutumisella osakemarkkinoilla tapaustutkimusmenetelmää käyttäen.

Tutkielman aineistoon on kerätty 129 Manchester Unitedin kilpailullista ottelua aikavälillä 11.8.2012–4.2.2015. Tutkielmassa muodostetaan kolme dummy-muuttujaa sen mukaan onko ottelu UEFA:n Mestarien Liigan, Englannin Valioliigan tai Englannin kansallinen cup-ottelu. Koti- ja vierasotteluiden eroja tutkitaan myös dummy-muuttujan avulla. Sen lisäksi otteludataan on laskettu todennäköisyydet Manchester Unitedin voitolle ja tappiolle jokaisessa ottelussa. Todennäköisyyksien laskennassa on käytetty Football-datan ja OddsPortalin tarjoamia vedonlyön-tikertoimia. Ottelutulosten lisäksi tutkielmaan on kerätty 43 Manchester Unitedin uutista aikaväliltä 11.1.2013–4.2.2015 ja jaettu ne viiteen eri uutistyyppiin.

Tutkielman tuloksien mukaan Manchester Unitedin yksittäiset ottelutulokset sisältävät vain vähän informaatiota sen osakehintakäyttäytymisestä. Ottelut tuottavat merkittävää epänormaalia tuottoa voiton ja tasapelin jälkeen ensimmäisenä päivänä ottelun jälkeen, muttei tappion jälkeen, kun käytetään markkinakorjattuja tuottoja. Sen sijaan markkinamalli korjatuilla tuotoilla estimoidessa ottelutuloksella ei ole vaikutusta. Ottelun lopputuloksesta riippumatta Englannin Valioliigan otteluilla on positiivinen ja Mestarien Liigan sekä cup-otteluilla negatiivinen vaikutus otteluista saataviin epänormaaleihin tuottoihin. Ottelujen markkinaodotuksien vaikutusta tutkiessa, tulokset voittojen ja tappioiden välillä ovat epäsymmetrisiä, johon voi olla syynä kannattajasijoittajien tunnepitoinen kiintymys kannattamaansa seuraan. Uudet sponsorointisopimukset vaikuttavat julkistuspäivänä positiivisesti, mutta pelaaja- ja managerihankinnat sekä pelaajaloukkaantumiset negatiivisesti epänormaaleihin tuottoihin. Otoskoko uutisissa on pieni, joten tuloksiin tulee suhtautua varauksella.
Avainsanat:
Ottelutulos, Uutinen, Tapaustutkimus, Epänormaali tuotto, Manchester United
© Tritonia 2014-2019