Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Niiranen, Ulla

Vergleich der Figuren in Die Biene Maja und ihre Abenteuer von Waldemar Bonsels und in Heidi von Johanna Spyri. Zur Identitätsproblematik in der Kinder- und Jugendliteratur der Moderne

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christian Rink
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
71
Vuonna 2012 tuli kuluneeksi sata vuotta Maija Mehiläisen syntymisestä, mutta Heidi on tätä kuolematonta mehiläissankaria vieläkin vanhempi. Osa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ilmestyneistä lasten- ja nuortenromaaneista eivät ole menettäneet suosiotaan, vaan niitä luetaan tietämättä sitä, minkälaisiin olosuhteisiin ne aikoinaan syntyivät. Tutkimuksessa tarkastellaan Waldemar Bonselsin teoksen Die Biene Maja und ihre Abenteuer (1912) sekä Johanna Spyrin teoksen Heidi (1880–1881) pohjalta modernin lasten- ja nuortenkirjallisuuden henkilöhahmojen identiteettejä, sekä verrataan niitä toisiinsa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Bonselsin ja Spyrin teosten pohjalta päähenkilöiden kulttuurisen identiteetin kehitystä ja sitä, kuvaavatko tutkimuksen kohteena olevat teokset 1800- ja 1900-lukujen vaihteen yhteiskunnallista tilannetta muutoksineen. Aineistoa tutkitaan henkilöanalyysin avulla ja päähenkilöiden identiteettiä tarkastellaan suhteessa kerrontatilanteeseen, muihin henkilöhahmoihin ja tilaan teoksista poimittujen esimerkkien avulla, minkä jälkeen teoksia verrataan keskenään.

Narratologinen kirjallisuusanalyysi osoitti, että tutkimuksen kohteena olevat teokset sisältävät runsaasti viitteitä ilmestymisajankohdastaan. Tutkittujen teosten päähenkilöiden identiteettejä ovat muokanneet ajan yhteiskunnalliset, poliittiset, ideologiset ja uskonnolliset muutokset, joiden osalta teokset sisältävät sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Tutkittujen teosten eroavaisuuksia korosti kuitenkin se, että Spyrin teoksen päähenkilö on ihminen, toisin kuin Bonselsin teoksen päähenkilö on hyönteinen. Moderni lasten- ja nuortenkirjallisuus on myös pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna mielenkiintoinen ilmiö, sillä teosten päähenkilöt tarjoavat lapselle erinomaisen samaistumisen kohteen ja roolimallin. Tästä syystä ei ole samantekevää, minkälaista kirjallisuutta lapset lukevat.
Avainsanat:
Figurenanalyse, Identität, Kinder- und Jugendliteratur, Moderne
© Tritonia 2014-2019