Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Hamunen, Jussi

GameFlow-heuristiikkamalli verkkoroolipelien suunnitteluun ja arviointiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Laura Lappalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Tutkielman tavoitteena on kehittää GameFlow-heuristiikkamalli viihdyttävien verkkoroolipelien suunnitteluun ja toteutukseen. Kyseessä on toistaiseksi vähäiselle tarkastelulle jäänyt pelitutkimuksen alue. Pelien viihdyttävyys on kuitenkin niiden päätarkoitus, joten aiheen tutkiminen on perusteltua. Tutkielman tuloksena saatavaa heuristista mallia voidaan soveltaa käytännön pelinkehitystyössä.

Heuristinen malli rakennettiin flow- ja GameFlow-teorioiden sekä heuristisen arvioinnin menetelmän pohjalle. Tutkimusaineistona toimi laaja otos viime vuosina julkaistujen verkkoroolipelien peliarvosteluja, joista kerättiin eri peliominaisuuksien viihdyttävyyttä käsitteleviä kommentteja. Arvostelujen myönteiset ja kielteiset kommentit yhdistettyinä ja peliominaisuuksittain kategorisoituina muodostivat lopullisen mallin 76 heuristiikkaa.

Tutkimuksen tuloksena saatua heuristista mallia voidaan hyödyntää niin verkkoroolipelien suunnittelu-, toteutus- kuin testausvaiheissakin. Pelilajikohtaisella ja siksi käytännönläheisellä mallilla päästään käsiksi varsinaisiin peliteknisiin ongelmiin abstraktien yleisheuristiikkojen tulkinnanvaraisuuksien sijaan.
Avainsanat:
heuristinen arviointi, verkkoroolipelit, MMORPG, viihdyttävyys, GameFlow
© Tritonia 2014-2019