Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Luukkanen, Tuomo

Virtuaaliset jumalat. Eroja länsimaisen ja japanilaisen roolipelin viittauskeinoissa uskontoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Soronen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten japanilaisen ja länsimaisen roolipelin intertekstuaaliset viittaukset uskontoon eroavat toisistaan. Tutkimuksessa eritellään molempien pelien viittauskeinot uskontoon, ja kartoitetaan mihin uskontoon viitataan milläkin tavalla.
Aineistona tutkimuksessa käytetään japanilaisen Squaresoftin julkaisemaa Final Fantasy XIII- ja yhdysvaltalaisen BioWaren julkaisemaa Dragon Age II -peliä. Molempien aineisto on kerätty täydellisen läpipeluun menetelmällä, ja analysoitu ludologisen pelitulkinnan mukaan. Tutkielmassa hyödynnetään Robert Miolan ja Pekka Tammen intertekstuaalisuuden käsitteistöä. Uskontojen eri osa-alueet jaetaan Ninian Smartin uskonnon fenomenologisiin elementteihin. Tuloksena todettiin, että japanilainen ja länsimainen peli eivät jaa keskenään juuri lainkaan samanlaisia viittauskeinoja, vaikkakin samat uskonnot saavat samanlaisia merkityksiä peleissä. Päähavainto on, että japanilainen roolipeli tapaa lainata uskonnoilta nimiä, ja käyttää niitä vapaasti eri yhteyksissä. Länsimainen roolipeli puolestaan lainaa uskontojen teksteiltä tyyliä. Suurin osa länsimaisen roolipelin lainauksista liittyy kristinuskoon, japanilaisen roolipelin lainaukset liittyvät kirjavaan määrään eri maailmanuskontoja.
Avainsanat:
Uskonto, intertekstuaalisuus, pelitutkimus, roolipelit
© Tritonia 2014-2019