Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäenpää, Heikki

Logistiikkakeskuksen toiminnan kehittäminen - CASE Westlog Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Tutkielma käsittelee logistiikkakeskuksen toiminnan kehittämistä kirjallisuuskatsauksena, joka on toteutettu tutkimusten ja teosten kautta. Tutkimusten ja teosten perusteella tässä tutkielmassa on esitelty, miten logistiikkakeskuksen toimintaa voidaan kehittää Westlog Oy:ssä.

Yritysten nykypäivää muutaman vuoden ajan on ollut toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt. Tämä on ollut havaittavissa suoraan yritysjohtajien sanomana, sekä välillisesti yt-neuvotteluiden esilletulona. Westlog Oy:n kohdalla tilanne ei kuitenkaan ole ollut näin hälyttävä, vaan yrityksessä on haluttu ennakoida mahdollista tulevaa kohtaan kehittämällä toimintaansa etukäteen. Lisäksi toiminnan kehittämisellä on tähdätty töiden jakautumiseen tasaisemmin työntekijöiden välillä.

Logistiikkakeskusten kehittämiseen on paljon erilaisia tapoja, kuten layoutin uusiminen ja keräilytavan valinta. Monesti erilaisilla kehittämistoimenpiteillä pyritään saavuttamaan parempaa tehokkuutta etenkin keräilytoiminnoissa. Tämä on havaittavissa myös alan kirjallisuudesta sekä teosten että tutkimusten osalta. Layout-muutoksilla ja keräilytavan optimoinnilla on merkityksellisiä vaikutuksia keräilytehokkuuteen.

Westlog Oy:n osalta toimintaa kehitetään tutkielman ehdotusten mukaisesti implementoimalla keräilytapa Westlog Oy:n toimintaan, joka on nähty yrityksen kannalta parhaimmaksi. Lisäksi toimintaa kehitetään pienten layout-muutosten ja bonusjärjestelmän avulla.
Avainsanat:
logistiikkakeskuksen kehittäminen, Westlog Oy, bonusjärjestelmä, keräilytavat, layout
© Tritonia 2014-2019