Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Söderholm, Johanna Ulrika

Picture This Country. Contemporary Narratives of Estonia

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mantymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Comparative Cultural Studies -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
71
I min pro gradu-avhandling presenterar och diskuterar jag exempel på samtida narrativa konstruktioner av nationen Estland. Mitt primära material består av både institutionella och utomstående narrativa texter som producerats under perioden 2006 – 2013. De institutionella, eller officiella, narrativa texterna utgörs av presidenten Toomas Hendrik Ilves tal till nationen, en turistbroschyr publicerad av Estlands turistbyrå samt Tallinns officiella ansökan om status som Europas kulturhuvudstad. De ”utomstående” eller inofficiella narrativa texterna utgörs av tre böcker inom genren reselitteratur som skrivits om Estland av utlänningar.

Narrativa beskrivningar av nationen är konstruktioner av en faktiskt eller upplevd verklighet. Jag använder mig av Benedict Andersons teori om nationen som en föreställd gemenskap. Vidare använder jag mig av Stuart Halls fem kännetecken på hur nationen konstrueras genom narrativ.

Det institutionella och officiella materialet beskriver och analyserar jag genom att titta på hur de konstruerar nationen Estland genom narrativ om frihet, modernitet och myter. De ”utomstående” och inofficiella texterna fokuserar på narrativa beskrivningar av Estland genom det äventyrliga, det underliga och det annorlunda.

Både de institutionella och de ”utomstående” narrativen använder sig medvetet, eller omedvetet, av idén om nationen som en föreställd gemenskap. De institutionella narrativen presenterar Estland som en västerländsk, modern och progressiv nation som har lämnat den sovjetiska perioden bakom sig. De ”utomstående” narrativen söker och framhåller spåren och kvarlämningar av den sovjetiska era.

Även om de två narrativa beskrivningarna av Estland kan tyckas motsatta så utesluter de inte varandra. Ingen nation har ett enda entydigt narrativ och varje beskrivning av Estland kommer att innehålla element från både de officiella och de inofficiella, de institutionella och de ”utomstående” narrativen .
Avainsanat:
Estonia, post-soviet, narratives, narrating the nation, institutional narrative, outsider narrative
© Tritonia 2014-2019