Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Norja, Lauri

Tuulivoimarakentamisen logistiikka

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
61
Energiantuotannossa on käynnissä maailmanlaajuinen siirtymävaihe, jossa tavoitteena on siirtyä käyttämään yhä enemmän energianlähteitä, joiden vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat nykyisin käytettäviä fossiilisia polttoaineita merkittävästi pienempiä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken sovitut päätökset sekä kansallisesti sovittu energiapoliittinen strategia ohjaavat tuulivoimalla tuotetun energian lisäämiseen Suomessa.

Tuulivoima nähdään Suomen olosuhteiden kannalta parhaana energiantuotantomuotona ilmasto- ja energiastrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi määräajassa. Lokakuun 2012 loppuun mennessä Suomessa oli käynnissä tuulivoiman rakennusprojekteja yhteensä 8900MW edestä. Tyypillinen kesto tuulivoiman rakennusprojektille on 5 – 7 vuotta. Suomessa tuulivoiman rakennusprojektiin kuluvasta ajasta merkittävä osa kuluu kaavoitus- ja lupaprosessiin, jonka pituus on moninkertainen suhteessa varsinaiseen perustamis- ja pystytysvaiheeseen. Kaavoitus- ja lupaprosessin pituuteen vaikuttavat erityisesti eri vaiheiden pitkät käsittely- ja valitusajat.

Tuulivoimaloiden ylläpitoon ja huoltoon tarvittavan henkilöstön määrä on merkittävästi pienempi verrattuna muihin energiantuotantomuotoihin. Tuulivoimaloiden rakennusprojektit työllistävät rakennusvaiheessa useita satoja henkilöitä monilta eri aloilta sekä suoraan rakennusprojektiin liittyen että epäsuorasti lisäämällä alueellisesti eri palveluiden tarvetta. Tuulivoimarakentamisen merkittävä kasvu lisää myös tarvetta ylläpitoon ja huoltoon tarvittavien henkilöiden koulutuksen järjestämiseen kyseiselle alalle.
Avainsanat:
Tuulivoima, tuulivoimarakentaminen, tuulivoimalogistiikka
© Tritonia 2014-2019