Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Andersson, Jenna

Kuluttajien oikeudellinen suoja yritysten digitaalisessa markkinointiviestinnässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Globalisaatio ja teknologian kehitys ovat mahdollistaneet uusien, monipuolisten viestintäkanavien myötä yhä uudempia markkinointikeinoja yrityksille. Perinteiset markkinointiviestintäkanavat ovat jäämässä digitaalisen markkinointiviestinnän jalkoihin. Muutos on ollut hyvin nopeaa, minkä vuoksi markkinoijat kohtaavat globaalin kilpailun ja teknologian tuomien haasteiden lisäksi myös oikeudellisia ongelmia. Tämä tutkielma paneutuukin kysymykseen: Milloin digitaalinen markkinointi on oikeudellisesti hyvää ja toimivaa kuluttajien suojan kannalta?

Tutkielma keskittyy kuluttajansuojan kannalta etenkin markkinoinnin tunnistettavuuden sääntöön, hyvätapaisuuteen ja sopimattomuuteen sekä markkinointi-informaation oikeellisuuteen. Kuluttajansuojaa tarkastellaan myös blogi- ja kanta-asiakasmarkkinoinnin näkökulmista sekä digitaalisen suoramarkkinoinnin kannalta. Tutkielman vallitsevina näkökulmina ovat sekä liiketaloudellinen että lainopillinen näkökulma.Täten kuluttajien suojaamista käsitellään pääsääntöisesti kansallisen lainsäädännön kautta, mutta mukaan otetaan myös EU-tason normeja direktiivien kautta. Lisäksi tutkielmassa lähteinä käytetään erilaisia ohjeistuksia, esimerkiksi kuluttaja-asiamieheltä, sekä markkinoinnillisia teoksia ja artikkeleita liiketaloudellisen näkökulman vuoksi.

Digitaaliset markkinointiviestinnän keinot tulevat vielä tulevaisuudessa yleistymään ja muuttumaan monipuolisemmiksi, minkä vuoksi myös kuluttajien suojaamisen tärkeys korostuu entisestään. Tulevaisuudessa yrityksien henkilöstön tulee hallita IT-tietämyksensä lisäksi myös lainopillinen tietämys. Lainsäädäntö on tällä hetkellä hyvin kattava kuluttajien suojaamisen kannalta, mutta etenkin teknologian kehittymisen myötä, sekin on jatkuvassa muutoskierteessä sekä kansainvälisesti että kansallisesti.
Avainsanat:
Kuluttajansuoja, digitaalinen markkinointiviestintä, sähköinen markkinointiviestintä, digitaalinen markkinointi.
© Tritonia 2014-2019