Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Perkiömäki, Henna

Rakentamispalvelun käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käyttöönoton ongelmatilanteet –verovelvollisen näkökulma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juha Lindgren
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Suomessa on otettu 1.4.2011 käyttöön rakentamispalvelun käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännetyllä verovelvollisuudella pyritään vähentämään rakennusalan lisääntyvää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lainsäädäntöä sekä mitkä ovat verovelvollisten, ostajan ja myyjän keskeisimmät kysymykset ja ongelmatilanteet rakennusalan käännetyssä verovelvollisuudessa sekä miten lainkohdan käyttöönotto on käytännössä sujunut.

Tutkimuksessa on käytetty paljolti elektronisia julkaisuja. Teoreettinen tausta on koottu elektronisista julkaisuista, lakiteoksista sekä painetusta kirjallisuudesta. Tutkimuksessa käytetyt kysymykset ja ongelmatilanteet on kerätty pääasiallisesti verohallinnon ja rakennusteollisuus RT ry:n listauksilta sekä kirjoittajan käytännön kokemuksista. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessa ovat arvonlisäverolaki, käännetty arvonlisävero, ostajan edellytykset, rakentamispalvelut, myynti muutoin kuin satunnaisesti, kiinteistön määritelmä sekä kiinteistöön kohdistuvat rakentamispalvelut.

Tutkimuksessa havaittiin, että verovelvollisilla on kysymyksiä ja ongelmatilanteita laidasta laitaan. On yksinkertaisempia käännetyn verovelvollisuuden käsitteeseen liittyviä kysymyksiä, ilmoittamiseen liittyviä ongelmia sekä vaativampia, ostajan edellytyksiin sekä kiinteistön ja rakentamispalvelujen määritelmiin liittyviä ongelmatilanteita. Tutkimuksessa kuitenkin saatiin selville juuri keskeisimmät kysymykset ja ongelmat sekä tulkittua niitä. Tutkimuksen loppupuolella arvonlisäverolaki 8 c § on ollut voimassa kolme vuotta. Tutkimuksessa tuodaan esille, kuinka lainkohdan käyttöönotto ja sen soveltaminen elinkeinoelämässä on onnistunut.
Avainsanat:
Arvonlisäverotus, kiinteistö, rakentamispalvelu, käännetty arvonlisäverovelvollisuus
© Tritonia 2014-2019