Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pohjalainen, Niko

ANDROID KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN TIETOTURVA: Kuluttajien suhtautuminen tietoturvaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jari Töyli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä tietoturvaan ja Android -käyttöjärjestelmään, sekä kartoittaa Androidin tietoturvauhkia sekä löytää keinoja näiden uhkien välttämiseksi. Kuluttajien suhtautumista tietoturvaan tutkitaan survey-tutkimuksella.

Android on noussut lyhyen historiansa aikana maailman käytetyimmäksi matkapuhelinten käyttöjärjestelmäksi. Avoin käyttöjärjestelmä ja laaja levinneisyys houkuttaa kuluttajien lisäksi myös hakkereita, jonka vuoksi Androidille tehdään selvästi eniten haittaohjelmia kilpailijoihinsa verrattuna. Tutkimuksen teoriaosuus tehtiin aineistopohjaisella analyysillä jo olemassa olevista kirjallisuuslähteistä, sekä www- lähteistä. Koska tietoturva on jatkuvasti muuttuva alue, jouduttiin tutkimuksen teko sitomaan melko lyhyelle aikavälille ja uusimpia www-lähteitä käytettiin työssä runsaasti.

Koska Android on käyttöjärjestelmänä kilpailijoitaan avoimempi, tulisi käyttäjien suhtautua tietoturvaan vakavasti. Kyselytutkimukseen saatiin yhteensä 120 hyväksyttyä vastausta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää yleisiä prosenttiosuuksia vastaajien käyttämistä tietoturvamekanismeista. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että vastaajat käyttivät melko hyvin älypuhelinten perustietoturvaominaisuuksia kuten näyttölukitusta tai käyttöjärjestelmäpäivityksiä, mutta tietoturvaohjelmistojen käyttö oli melko vähäistä. Tutkimuksen perusteella käyttöjärjestelmään saatavat tietoturvaominaisuudet ovat käyttäjälleen erinomainen lisä omien tietojen suojaamiseen, mutta tärkeintä on käyttäjän valppaus.
Avainsanat:
Android, tietoturva, älypuhelimet, mobiililaitteet
© Tritonia 2014-2019