Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vierula, Johannes

Korruptio ulkomaan suorissa investointisopimuksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Kansainvälinen liiketoiminta on globalisaation myötä törmännyt väistämättömään haasteeseen liiketoimintaetiikassa. Korruptio on kaikkialla läsnä olevaa, eikä sen kohtaamiselta voi välttyä. Korruption kulttuurisidonnaisuus vaikuttaa korruption tulkintaan ja korruption muodot voivat vaihdella eri liiketoimintaympäristöissä.

Tämän tutkielman tavoitteena on kansainvälisen välimiesmenettelyn oikeustapauksiin pohjautuen esittää minkälaisia seuraamuksia korruptiolla voi olla suorissa kansainvälisissä investointisopimuksissa. Tutkielman tarkoituksena ei ole antaa yksiselitteisiä vastauksia korruptiotapauksiin vaan luoda argumentaatiota molemmin puolisiin kantoihin. Toisaalta tutkielman tavoitteena on heijastaa perusteluja myös suomalaiseen lainsäädäntöön.

Tutkielman korruption määritelmään kuuluvat kova korruptio ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Korruption vastainen lainsäädäntö koostuu kansainvälisistä korruption vastaisista yleissopimuksista ja kansallisista lainsäädännöistä. Kansainväliset yleissopimukset eivät pääsääntöisesti kata yksityisoikeudellisia riitoja, joten kansallinen lainsäädäntö on keskiössä korruption sopimusoikeudellisessa arvioinnissa.

Tutkielmassa käsitellään 18 oikeustapausta, joita systematisoidaan sopimustyypin ja sopimusoikeudellisten seuraamusten perusteella. Tutkimustulokset osoittavat, että korruptioon velvoittava sopimus on pääsääntöisesti pätemätön. Pätevyysarviointi on huomattavasti haastavampaa tilanteissa, joissa sopimus on syntynyt korruption vaikutuksesta. Myös osapätemättömyys tai vahingonkorvaus voivat tulla kysymykseen korruptoituneita investointisopimuksia arvioitaessa.
Avainsanat:
korruptio, suorat ulkomaiset investoinnit, investointisopimus
© Tritonia 2014-2019