Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Björk, Tina

Virheanalyysi äidinkielenomaisen suomen opiskelijoiden ainekirjoituksista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Suomi toisena kotimaisena kielenä
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
I min avhandling pro gradu granskar jag tvåspråkiga gymnasiestuderandes uppsatser i finska för att upptäcka om det finns några speciella drag i deras skriftspråk. Mitt huvudsyfte är att upptäcka hurudana fel studerande gör när de skriver på finska. Materialet består av 16 uppsatser som skrivits av studerande som studerar i ett svenskt gymnasium i Österbotten. Forskningen är huvudsakligen kvalitativ, jag analyserar hela materialet med felanalys som metod.

Fel definierar jag som något som avviker från skriftspråkets normer. Detta innebär att fallen jag anser som fel kan vara accepterade i talspråk men i vårdat skriftspråk borde de inte förekomma. Mitt syfte är också att utreda ifall ett visst fel förekommer hos en viss individ eller hos hela gruppen och att diskutera vad som är orsaken till uppkomsten av olika slags fel. Gymnasiestuderandena i fråga studerar finska enligt den modersmåls-inriktade lärokursen för studerande som oftast är tvåspråkiga och som behärskar finska väl. Med hjälp av felanalys och kontrastiv analys försöker jag finna fel, kategorisera dem och fundera på orsaker till uppkomsten av olika slags fel.

På basen av felen jag funnit i materialet har jag bildat tre olika kategorier, vilka är: fel som beror på finska talspråkets påverkan, fel som beror på svenskans påverkan, fel som beror på att studerande inte behärskar finska skriftspråkets normer tillräckligt väl. Uppsatserna är i genomsnitt 200 ord långa och visade sig ha rejält med talspråkliga drag, i en del syntes svenskans påverkan som så kallad negativ interferens och i vissa fall kan man märka att eleverna inte behärskar finska skriftspråkets regler tillräckligt väl. Mest svårigheter tycks studerandena ha med kommateringen. En del av skribenterna använder kommatecken men gör det fel, vissa använder inga kommatecken alls, medan andra kanske använder dem rätt ibland men ibland utelämnar dem helt.

Avainsanat:
virheanalyysi, kontrastiivinen analyysi, äidinkielenomainen suomen kieli
© Tritonia 2014-2019