Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Holkkola, Carina

Ruotsinkielisten lukiolaisten objektisijojen ja -sääntöjen hallinta suomen kielessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi toisena kotimaisena kielenä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
I undersökningen behandlas finlandssvenska gymnasiestuderandes behärskning av finskans objektsformer och regler. Som undersökningsmaterial används två gymnasiegrupper. Den ena gruppen studerar finska som A-språk och den andra som modersmålsinriktad finska. I undersökningen deltog totalt 38 studerande.

Målet var att undersöka hur bra studeranden behärskar objektsformerna. Även studerandenas kunskaper om objektsreglerna testades. Ytterligare jämfördes resultaten från gruppen i A-finska med gruppen i modersmålsinriktad finska. Som forskningsmetod användes felanalys. Resultaten presenteras med hjälp av figurer och diagram.

Resultatet visar att gruppen i modersmålsinriktad finska behärskar objektsformerna betydligt bättre än gruppen i A-finska. Resulatet gäller objektets alla foremer, det vill säga partitivobjekt, ackusativ I och ackusativ II. Däremot visade resultatet att gruppen i A-finska behärskar objektreglerna bättre än gruppen i modersmålsininriktad finska. Ingen av studerandena från gruppen i modersmålinriktad finska angav reglerna för bruket av objektsformerna, medan en knapp sjättedel av studeranden från A-finska gruppen kunde nämna vilken objektsregel som krävs.

Avainsanat:
A-suomi, äidinkielenomainen suomen kieli (mofi), objektin sijat
© Tritonia 2014-2019