Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Sillanpää, Ainomari

Hankintatoimen kehittäminen: Toimittajien extranet Agri Machinery -konsernille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Harri Jaskari
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Pro gradu –tutkielmassa käsitellään hankintatoimen keskeisimpiä käsitteitä ja hankintatoimen roolia yrityksessä ja toimitusketjun hallinnassa. Tutkielmassa käsitellään hankintatoimen teoriaa ja sen yhteyttä toimitusketjun suorituskyvyn tehostamiseen. Toimitusketjut koostuvat erilaisista tilaajan ja toimittajan välisistä prosesseista, joissa kulkee tärkeää tietoa. Informaation hyödyntäminen ja jakaminen tietojärjestelmien kautta auttaa yritystä tehostamaan liiketoimintaansa. Tietojärjestelmät luovat lisää kilpailukykyä ja näin koko toimitusketju pystyy kilpailemaan markkinoilla paremmin kuin aikaisemmin.

Hankintatoimen kehittämisessä prosessien ymmärtäminen on tärkeää, sillä jos yrityksen prosesseja ei tunneta kunnolla, toimintaa on vaikea kehittää. Prosessit ovat rakennettu tukemaan yrityksen strategiaa, jolloin myös prosessien kehittämisessä tulisi huomioida yrityksen strategia. Tämän lisäksi toimitusketjun hallinta ja hankintatoimi edellyttävät yhteistyöhalukkuutta ketjun muiden toimijoiden kanssa, jonka vuoksi tutkielmassa pohditaan yhteistyön merkitystä tilaajayritykselle.

Tutkielman empiirisessä osassa käydään läpi, kuinka eräs metalli- ja konepajateollisuuden konserni otti käyttöön toimittajiensa kanssa uuden järjestelmän, Supplier Webin, jonka tarkoituksena oli tuoda operationaalista tehokkuutta ja lisätä tilaus- ja toimitusprosessissa kulkevan informaation näkyvyyttä.
Avainsanat:
Toimitusketjun hallinta; hankintatoimen kehittäminen; tietojärjestelmät; e-hankinta; extranet
© Tritonia 2014-2019