Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rintala, Tuomas

Energiankulutuksen seuranta Kokkolan asuntomessuilla Anvia Kodissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Mantere
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Tietoliikennetekniikka
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Diplomityössä käsitellään kotiautomaatio ja energiankulutuksen seurantajärjestelmiä sekä niiden mahdollisuuksia Anvian tietoliikennepalveluiden osana. Tarkastelun kohteena ovat kotiautomaatiojärjestelmien standardoinninkehitys ja kenttäväylätekniikoiden tiedonsiirto. Pääasialliset tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuusselvitys sekä Anvian pilottiprojekti, jossa Kokkolan Asuntomessuilla kohteeseen Anvia Koti toteutettiin energiankulutuksen seurantajärjestelmä. Energiankulutuksen seurantajärjestelmä toteutettiin Anvian ja There Corporationin yhteistyönä. Osana pilottiprojektia Kokkolan asuntomessuilla järjestettiin markkinatutkimus, jolla pyrittiin selvittämään kuinka usein messuvieraat seuraavat kotitaloutensa energiankulutusta ja kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan Anvia Kodissa esillä olevasta järjestelmästä.

Työlle merkittävän pohjan antaa jatkuva energiansäästämisen tarve. Syynä energiansäästämiselle on esimerkiksi fossiilisten energialähteiden rajallinen saatavuus. On selvää, että vaihtoehtoisia energianlähteitä tullaan tarvitsemaan ja yhtenä osana energiansäästämisessä on nykyisen energian käytön optimointi. Energiankulutusta ei voida optimoida ilman energiankulutuksen seurantaa. Tämän vuoksi energiankulutuksen seuranta tulee olemaan merkittävässä roolissa energiansäästämisessä. Kulutustietojen perusteella optimoinnin voi tehdä tietokone, mutta usein pelkkä oman energiankulutuksen seuranta aiheuttaa ihmiselle tarpeen optimoida nykyistä energiankäyttöä ja energiasäästöjä saadaan ilman tietokonettakin. Energiankulutuksen seuranta voidaan toteuttaa lähes reaaliaikaisesti ja se antaa käyttäjälle mahdollisuuden havaita erilaisten energiaa kuluttavien laitteiden merkityksen energiansäästämisessä.

Tässä työssä havaittiin, että energiankulutuksen seurantapalveluiden tarjoaminen Anvian tietoliikennepalveluiden osana on mahdollista ja pilottiprojektiin valittu There Corporationin energiankulutuksen seurantajärjestelmä tarjoaa hyvän alustan jatkokehitystä varten. Merkittävää on huomioida, että tarjottava palvelu on toteutettu viimeisimpien standardien mukaisesti ja, että palvelua on mahdollista laajentaa tulevaisuuden tarpeiden mukaan.
Avainsanat:
Energiankulutus, kotiautomaatio
© Tritonia 2014-2019