Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Lundqvist, Beatrice

Realioiden käännökset televisiosarjan Two and a Half Men suomennoksessa ja ruotsinnoksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi toisena kotimaisena kielenä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
I denna pro gradu-avhandling om audiovisuell översättning behandlas översättning av kulturbundna element, även kallade realia. Syftet med avhandlingen är att studera hur man kan översätta realia i tv-serier. Materialet består av de tio första avsnitten i femte säsongen (2007) av teveserien Two and a Half Men, närmare bestämt det engelska originalet och den finska samt den svenska översättningen.

I analysen av materialet har jag använt Ritva Leppihalmes kategorisering av översättningsstrategier. Analyskategorierna är direkt överföring, översättningslån, kulturell anpassning, hyperonym, explicering, tillägg och utelämning. Jag har också undersökt om översättningarna är domesticerade eller främmandegjorda.

Resultatet visar att översättarna som översatt till finska har favoriserat översättningslån och översättarna som har översatt till svenska har favoriserat direkt överföring. Både översättarna som har översatt till finska och översättarna som har översatt till svenska har undvikit bortlämningar. Båda översättningarna är vanligen domesticerade. Den svenska översättningen är dock mer främmandegjord än den finska.
Avainsanat:
av-kääntäminen, kulttuurisidonnaisuus, käännösstrategia, kääntäminen, realia
© Tritonia 2014-2019