Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Takala, Ari

AMBIENT NETWORKS -VISIO JA -LIIKETOIMINTASUHTEET

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Reino Virrankoski/ Timo Mantere
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Tietoliikennetekniikka
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Internetiä käyttävien päätelaitteiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla. Kun siirryttiin 3G- ja 4G-aikaan, niin erityisesti mobiilit päätelaitteet kuten älypuhelimet ja taulutietokoneet ovat lisänneet verkon tiedonsiirtomäärää huomattavasti. Nykypäivänä päätelaite voi olla yhteydessä Internetiin langattomasti melkein missä päin tahansa maailmaa joko matkapuhelinverkon tai WLAN-verkon välityksellä.

Nykypäivän tekniikoilla ei pystytä tehokkaasti hyödyntämään verkon kapasiteettia täysmääräisesti eikä päätelaitteilla aina ole mahdollista olla yhteydessä Internetiin olemassa olevasta verkosta huolimatta. Tämä johtuu operaattorien yhteistyön puutteesta eikä sitä osata hyödyntää liiketoiminnassakaan. Nykyiset tiedonsiirtoteknologiat eivät toimi saumattomasti keskenään ja käyttäjä joutuu tekemään monet toimenpiteet manuaalisesti. Erääksi ratkaisuksi näihin edellä mainittuihin ongelmiin oli Euroopan Komission rahoittama Ambient Networks -projekti (2004–2007), jonka tarkoituksena on ollut parantaa verkkojen välistä yhteistyötä.

Tässä diplomityössä selvitetään Ambient Networks -konseptia ja mitä kaikkea on saavutettu tähän mennessä ja millä keinoin. Lisäksi työssä käydään läpi asiantuntijoiden arviointia, jossa he käyttivät luomaansa prototyyppiä testatakseen, onko Ambient Networks:ista todella hyötyä operaattoreiden välisessä yhteistyössä ja liiketoiminnassa ja että pystytäänkö verkon kapasiteettia hyödyntämään tehokkaammin.

Työn yhteydessä tehtävä käytännön testaus pitää sisällään arvioinnin siitä, tarvitaanko Ambient Networks:in kaltaista konseptia ja miten verkkojen yhteystyö onnistuu nykytekniikoilla. Testituloksista ilmeni, että vaikka laitteet onnistuvat jakamaan tiedostoja keskenään helposti, niin siitä huolimatta esimerkiksi erilaisiin ad hoc- ja infrastruktuuriverkkoihin liittyminen ja nopeamman Internet-yhteyden jakaminen automaattisesti siirryttäessä 3G:stä WLAN-verkkoon tuotti ongelmia johtuen päätelaitteiden käyttöjärjestelmien puutteista. Testien perusteella voidaan todeta, että Ambient Networksin kaltaista päivitystä nykytekniikkoihin tarvitaan ehdottomasti.
Avainsanat:
Ambient Networks, Ambient Networks arkkitehtuuri, Ambient Networks liiketoimintasuhteet, Ambient Networks turvallisuus
© Tritonia 2014-2019