Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Kleimola-Tapio, Johanna

Takkiset, Sirkkeli, Vuokko ja moni muu. Henkilönnimet Anna-Leena Härkösen Häräntappoase-romaanissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat Anna-Leena Härkösen Häräntappoase-romaanissa esiintyvät henkilönnimet. Tutkimuksessa selvitetään, näkyvätkö Härkösen kirjalliselle tyylille ominaiset realistisuus ja humoristisuus teoksen henkilönnimistössä, sekä ilmeneekö henkilönnimissä ja niiden käytössä kirjan muuta kerrontaa tukevia piirteitä. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten teoksen henkilönnimisysteemi suhteutuu aitoon suomalaiseen henkilönnimisysteemiin virallisten nimien osalta, vaikuttavatko henkilöhahmojen asenne ja sosiaaliset taustamuuttujat sekä käyttötilanne epävirallisten lisänimien ja kollektiivisten nimien valintoihin, ja onko teoksen epävirallisissa lisänimissä ja kollektiivisissa nimissä humoristista mielikuvaa herättäviä piirteitä.

Kirjan viralliset henkilönnimet tukevat Häräntappoaseelle ja Härkösen kirjalliselle tyylille ominaista realistisuuden tuntua osana teoskokonaisuutta. Suurin osa teoksen virallisista nimistä kuuluu suomalaiseen henkilönnimisysteemiin, ja nimet ovat rakenteeltaan sekä äänneasultaan samantyyppisiä kuin Suomessa käytössä olevat nimet.

Epävirallisissa lisänimissä ja kollektiivisissa nimissä on piirteitä, jotka korostavat esimerkiksi henkilöhahmojen ominaisuuksia, ja nimien käytössä ilmenee kirjan muuta kerrontaa, kuten rakkauden teemaa, tukevia seikkoja. Keskeisimmät tekijät epävirallisten lisänimien ja kollektiivisten nimien valintojen taustalla ovat nimenkäyttäjän yksilöllinen asennoituminen viittauksen kohteeseen, sekä se, millaisessa tilanteessa nimeä käytetään. Nimivalintojen taustalla voidaan nähdä myös sosiaalisten taustamuuttujien vaikutusta.

Epävirallisissa lisänimissä ja kollektiivisissa nimissä on huumoria, joka perustuu valittujen henkilönnimien ja kulttuurissamme olemassa olevien yleisten mielteiden välisiin ristiriitoihin sekä valittujen henkilönnimien ja nimettyjen ominaisuuksien väliseen kontrastiin. Humoristisen mielikuvan selvittämiseksi toteutetun tutkimuskyselyn vastaukset osoittavat, että teoksessa on selkeästi humoristisiksi koettuja epävirallisia lisänimiä.
Avainsanat:
nimistöntutkimus, sosiolingvistiikka, tyylintutkimus, nuortenkirjallisuus, henkilönnimet, mielikuvat, autenttisuus, huumori
© Tritonia 2014-2019