Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Näreaho, Heikki

OP-Pohjola-ryhmän osuuspankkien kustannustehokkuus - stokastinen rintama-analyysi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Panu Kalmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Kansantaloustiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Yksi tapa mitata pankin kustannustehokkuutta on verrata havaintoja pankin kustannus- ja tuotostekijöistä käytössä olevan teknologian mahdollistamaan optimaaliseen kustannustehokkuuteen eli tehokkaaseen rintamaan. Tämä tutkimus tarkastelee 218 OP-Pohjola-ryhmän osuuspankin suhteellista kustannustehokkuutta (x-tehokkuutta) käyttäen vuositason tilinpäätös- ja taseaineistoa ajanjaksolta 2001–09. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää vaikuttavatko yksittäisen osuuspankin koko, muut ominaisuudet tai ympäristötekijät merkittävästi sen tehokkuuteen.

Tutkimuksessa perehdytään laajemmin tuotannon määrittämiseen pankkitoiminnassa, siihen mitä tehokkuus on ja miten sitä mitataan sekä tehokkuuden ominaisuuksiin kilpailun ja markkinoiden viitekehyksessä. Empiirinen tutkimus tehdään käyttäen ekonometrista stokastista rintama-analyysiä pankkiaineiston tehokkaan kustannusrintaman estimointiin. Pankin kustannusfunktion mallintamiseen käytetään Cobb-Douglas-kustannusfunktiota.

Tulokset osoittavat tarkasteltavien osuuspankkien x-tehottomuuden olevan keskimäärin noin 12 % havaituista kustannuksista. Tarkastelujaksolla 2001–09 osuuspankkien tehokkain kymmenys on kärsinyt reilun viiden prosentin tehottomuudesta, kun taas tehottomin kymmenys on toiminut lähes 20 % tehottomuudella. Finanssikriisin seurauksena tehottomuuden havaitaan nousevan selvästi vuoden 2008 aikana. Tulosten perusteella osuuspankin koon vaikutus x-tehokkuuteen on epälineaarinen, siten että keskikokoiset pankit ovat pieniä ja suuria tehokkaampia. Muun muassa myös kilpailulla, luottotappioilla, omistajajäsenillä ja luottojen määrällä on vaikutusta osuuspankin tehokkuuteen.
Avainsanat:
Stokastinen rintama-analyysi, x-tehokkuus, kustannustehokkuus, pankkitoiminta, osuuspankki
© Tritonia 2014-2019