Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Savela, Jenny

Bonjaatsä? – Förstått? Rööperi-elokuvan ja sen ruotsinnoksen kiro- ja slangisanojen vertailu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gun-Viol Vik
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
I denna pro gradu-avhandling behandlas den finska filmen Rööperi och dess svenska översättning. Materialet för avhandlingen består av repliker och textning under en dryg timme av filmen. Syftet är att kontrastivt jämföra finska repliker i materialet med deras svenska översättningar med focus på slang och svärord.

Jag analyserar svordomar på två olika sätt. Först undersöker jag från vilka ämnesområden svordomarna som används i filmen kommer och sedan analyserar jag svordomen i satsen. Här jämför jag de ursprungliga replikerna och den svenska texten. Vad gäller slangord analyserar jag huruvida översättaren har använt slangord på svenska eller om han har använt standardspråk eller lämnat bort hela i översättningen.

Resultatet visar att största delen av svordomarna inte är översatta överhuvudtaget. På källspråket är svärordets vanligaste ämnesområde religion. Likaså på målspråket. Källspråket har dock mera ord i ämnesområdet sex eller kön än i området som har med avföring att göra. På målspråket är det tvärtom. De finska svordomarna fungerar oftast som utrop eller talaktsadverbial, medan de svenska svordomarna oftast är utrop. Endast i ett fall fungerar den svenska svordomen som talaktsadverbial. Största delen av slangorden är översatta, men väldigt få av dem är översatta med slangord på svenska. Detta tyder på att det är svårt att hitta slangord som motsvarar källspråket och som dessutom lämpar sig för textning av en film.
Avainsanat:
Suomen kieli, AV-kääntäminen, ruotsin kieli, kirosanojen kääntäminen, slangisanojen kääntäminen
© Tritonia 2014-2019