Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Alanappa, Tomi

Immateriaalioikeudet ohjelmistoyrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tutkielman tavoitteena on selvittää ohjelmistoyrityksien kannalta keskeiset immateriaalioikeudet, tapoja hallita niitä sekä analysoida case-yrityksen tilanne. Työssä selvitetään, onko case-yrityksen immateriaalioikeuksien hallinta eheää ja mitä mahdollisia kehitettäviä alueita analyysissä löytyy.

Yleisin immateriaalioikeuden suoja on tekijänoikeudet, joka syntyy itsestään teoskynnyksen ylittäville teoksille kuten tietokoneohjelmille. Lähioikeudet ovat varsinaisten tekijänoikeuksien kaltainen suoja, jonka voi saada esimerkiksi valokuvat, luettelot ja tietokannat. Patentilla voi saada yksinoikeuden hyödyntää keksintöä. Tavaramerkit ja toiminimet voidaan saada vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä. Verkkotunnuksia voidaan rekisteröidä internetissä käytössä olevien palveluiden osoitteiksi. Yrityksen liiketoiminnan suojana on myös muuta immateriaalioikeuksien suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Yritykset voivat sopia ohjelmistojen oikeuksista sopimuksilla ja hyödyntää IT2000 ja IT2010 vakiosopimusehtoja.

Työntekijöiden osalta esimerkiksi työsopimuslaki ja rikoslaki kieltävät esimerkiksi työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksien käyttämisen sekä yrityssalaisuuden rikkomisen. Työsopimuksilla voidaan lisäksi sopia oikeuksien siirtymisistä, salassapitoasioista ja kilpailukiellosta. Työsuhdekeksinnöistä säädellään laissa, mutta useat yritykset ovat laatineet omia työsuhdekeksintöohjesääntöjä.
Avainsanat:
immateriaalioikeudet, tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki, verkkotunnus, toiminimi, ohjelmistosopimus, IT2010
© Tritonia 2014-2019