Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pihlaja-Kuhna, Anni

Irtisanomisten vaikutus yrityksen suorituskykyyn: empiirinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä v. 2005-2011

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Lähtökohtaisesti irtisanomisiin päätyneiden yritysten oletetaan suoriutuvan taloudellisesti heikommin kuin yritysten, jotka eivät ole irtisanoneet henkilökuntaansa. Voimakkaasti globalisoituneilla markkinoilla irtisanomisiin päädytään kuitenkin yhä todennäköisemmin ennen kuin yrityksen suorituskyky merkitsevästi laskee – proaktiivinen toimintamalli tarkoittaa yrityksen strategiamuutosta tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Mutta miten irtisanomiset vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn? Irtisanomisten suorituskykyvaikutuksia on tähän mennessä tutkittu verraten vähän, poikkeavan ajankohtaisesta ja tärkeästä luonteestaan huolimatta. Aikaisemmat irtisanomistutkimukset on toteutettu lähinnä Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalaisten pörssiyhtiöiden irtisanomisten vaikutusta yrityksen taloudellisen suorituskyvyn mittareihin. Tarkoituksena on laajentaa tietämystä suomalaisiin irtisanomisiin ja niiden suorituskykyvaikutuksiin liittyen. Irtisanomiset on kerätty vuosilta 2007–2009 ja yritysten tilinpäätöstiedot ETLAn tilinpäätöstietokannasta vuosilta 2005–2011, kaksi vuotta ennen ja jälkeen irtisanomisten. Yritysten irtisanomis- ja yt-neuvottelutiedot on kerätty yritysten pörssitiedotteista ja lukuisista muista lähteistä. Tutkimuskysymykset ovat: miten irtisanomiset vaikuttavat yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja voiko tilinpäätöstiedoista ennustaa tulevia irtisanomisia?

Mediaanianalyysilla havaittiin irtisanovien yritysten suorituskyvyn olevan keskimäärin alemmalla tasolla kuin ei-irtisanovien yritysten. Suorituskykymittareiden erot ilmenevät aikaisintaan vuosi ennen irtisanomisia ja katoavat kolmantena vuotena irtisanomisten jälkeen. Pieniä ja suuria irtisanomisia ilmoittaneiden yritysten välillä havaitaan suorituskykykuilu kaksi vuotta irtisanomisten jälkeen. Harvoin ja usein irtisanomisia ilmoittaneiden yritysten välillä suorituskykyvaikutukset ajoittuvat kahdelle irtisanomisia edeltävällä vuodelle sekä vuodelle irtisanomisten jälkeen. Tulosten perusteella irtisanomisten ennakointi on kuitenkin haasteellista. Varmaa on kuitenkin, että yritysten tulisi harkita vaihtoehtoja irtisanomisten tilalle, sillä irtisanomisten aiheuttama suorituskyvyn lasku saattaa vaarantaa yrityksen tulevaisuuden kehityksen ja kilpailukyvyn.
Avainsanat:
Irtisanomiset, suomalaiset pörssiyritykset, taloudellinen suorituskyky, YT-neuvottelut
© Tritonia 2014-2019