Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Lahti, Sanna-Maria

Yt-neuvotteluilmoitusten vaikutus osaketuottoihin Helsingin pörssissä vuosina 1999–2011

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sami Vähämaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää suomalaisten yritysten yt-neuvottelujen aloittamisesta kertovien ilmoitusten aiheuttamaa osakemarkkinareaktiota Suomen osakemarkkinoilla. Tutkielmassa tarkastellaan myös yritysten yt-neuvotteluille ilmoittamien syiden ja talouden lasku- ja noususuhdanteiden vaikutusta markkinareaktioon. Aiheesta tehty aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian osakemarkkinoille, joiden osalta on havaittu pääasiassa negatiivisia markkinareaktioita irtisanomisten seurauksena.

Tutkimusaineisto koostuu Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden julkaisemista pörssitiedotteista, joissa ilmoitettiin yt-neuvottelujen aloittamisesta. Tutkittava ajanjakso sijoittuu vuosiin 1999–2011. Tutkimusaineisto sisältää 111 suomalaisen pörssiyhtiön yhteensä 449 pörssitiedotetta. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa on käytetty tapahtumatutkimusta (event study), jonka avulla on selvitetty, miten osakkeiden hinnat reagoivat, kun markkinoille tulee uutta informaatiota yt-neuvotteluihin liittyen. Osakkeiden epänormaaleja tuottoja on tarkasteltu viisi päivää ennen pörssitiedotetta ja viisi päivää sen jälkeen.

Tutkimustulosten mukaan yt-neuvottelujen aloittamisesta kertovat ilmoitukset saavat aikaan yleisesti negatiivisen osakemarkkinareaktion Suomen markkinoilla. Heikentyneellä kysynnällä perustellut ilmoitukset saavat aikaan negatiivisemman markkinareaktion kuin toiminnan tehostamisella perustellut ilmoitukset. Talouden laskusuhdanteen aikana annetulla ilmoituksella on negatiivisempi vaikutus yhtiön pörssikurssiin kuin talouden noususuhdanteen aikana annetulla ilmoituksella.
Avainsanat:
yt-neuvottelut, markkinareaktio, tapahtumatutkimus
© Tritonia 2014-2019